Biwak w Tczewie

Biwak w Tczewie

Biwak w Tczewie

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w programie Akumulator Społeczny mogliśmy zorganizować trzydniowy biwak w Tczewie.

Biwak w Tczewie

Biwak zaczęliśmy w piątek, 20 października podróżą pociągiem do Tczewa. Na miejscu zakwaterowaliśmy się w udostępnionej nam Szkole nr 2 i po kolacji poszliśmy spać.

Następnego dnia 21 października zaczęliśmy zwiedzanie od wystawy plenerowej „160 lat Mostu w Tczewskiego”. Poznaliśmy historię budowy i przebudowy mostu, który aktualnie jest Międzynarodowym Zabytkiem Inżynierii Budownictwa.

Potem poszliśmy do Muzeum Wisły – poznaliśmy historię żeglugi na Wiśle od średniowiecza po dzień dzisiejszy.

W „Fabryce Sztuk” zwiedzaliśmy multimedialną wystawę „20 Lat Wolności” – czyli Tczew w okresie międzywojennym.

Ciekawe były informacje o historii Szkoły Morskiej, która powstała  w Tczewie w 1920 roku i działała tam przez 10 lat zanim została przeniesiona do Gdyni.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Centrum Konserwacji Wraków Statków. Dowiedzieliśmy się dużo o sposobach konserwacji różnych materiałów, a także oglądaliśmy historyczne jachty: „Dal”, Opty” i „Kumka”.

Ciekawe były gry komputerowe – podróż statkiem do Gdańska, kierowanie robotem podwodnym.

Po obiedzie spotkaliśmy się z harcerzami z 3 Tczewskiej Drużyny Harcerskiej „Waleczne Serca”. Opowiadali nam o historii swojej Drużyny.

Przekazaliśmy im prezent – gobelin wykonany przez harcerzy na zajęciach WTZ Caritas w Rumi.

Później wspólnie wzięliśmy udział w grze miejskiej „Spacerkiem po Tczewie” – trzeba było znaleźć charakterystyczne obiekty Tczewa, odnaleźć informacje o nich i po wpisaniu do diagramu odczytać końcowe hasło – KOCIEWIE.

Meta gry była przy pomniku upamiętniającym obrońców Mostów Tczewskich z 1939 roku. Potem wspólnie przeszliśmy bulwarem nadwiślańskim na przystań harcerską, gdzie rozpaliliśmy ognisko.

Przy ognisku miło spędziliśmy popołudnie, piekliśmy kiełbaski, były konkursy i piosenki harcerskie.

Na zakończenie wręczyliśmy prezent dla Hufca Tczew – lustro wykonane przez harcerzy na zajęciach WTZ Caritas w Rumi.

W drodze powrotnej do Szkoły odwiedziliśmy tczewskie miejsca pamięci:

Pomnik ofiar stalinizmu w parku miejskim. Pomnik poświęcony harcerzom zamordowanym i poległym w latach okupacji. Pomnik poświęcony Konstytucji oraz pomnik „Poległym w obronie ojczyzny”. Byliśmy też przy historycznym budynku, w którym mieściła się Szkoła Morska.

Trzeciego dnia, 22 października, po śniadaniu i sprzątnięciu naszej kwatery poszliśmy na mszę do pobliskiego kościoła pw. Św. Józefa, a potem na dworzec i pociągiem wróciliśmy do Rumi.

Pobyt w Tczewie dostarczył nam wielu wrażeń – dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy, poznaliśmy nowe miejsca, nawiązaliśmy nowe przyjaźnie.

 

W biwaku wzięło udział sześcioro harcerzy z naszej drużyny i dwoje instruktorów, z hufca Tczew we wspólnych zabawach wzięło udział dziewięcioro harcerzy i dwoje instruktorów.

 

Pomagali nam w zorganizowaniu biwaku:

Andrzej Kornas – Hufiec Tczew,

Robert Kraska – dyrektor Szk. Podst. Nr 2 w Tczewie,

Marzena Pałubicka – dyrektor WTZ Caritas w Rumi.

 

Wszystkim SERDECZNIE DZIĘKUJEMY