80 Rocznica powstania 1SBS

80 Rocznica powstania 1SBS

80 Rocznica powstania 1SBS

80 Rocznica powstania 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Na wniosek płk. Dypl. Stanisława Sosabowskiego, Naczelny Wódz gen. Sikorski rozkazem z 23.09.1941 przemianował 4 Brygadę Kadrową Strzelców na 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową.


“Dnia 23 września 1941 r. odbyło się ćwiczenie spadochronowe według przewidzianego planu. Spadochroniarze lądowali bez wypadku i wykonali swoje zadanie bojowe.
 

Zarówno gen. Sikorski, jak i jego otoczenie polskie i brytyjskie – byli zadowoleni z wyników ćwiczenia. Generał wręczył osobiście zebranym skoczkom Znaki Spadochronowe.
 

Przed wręczeniem odznak Generał przemówił do żołnierzy:
– Gdy przyjdzie odpowiednia chwila, jak orły zwycięskie spadniecie na wroga i przyczynicie się pierwsi do wyzwolenia Ojczyzny… Jesteście odtąd Pierwszą Brygadą Spadochronową i wierzę, że kierowani sprawną ręką waszego dowódcy, spełnicie swój obowiązek żołnierski.
 

Wzywam was do dalszej wytrwałej pracy, która przyniesie wolność Polsce, a wam zaszczyt powrotu do Niej – pierwszymi.
Te słowa Naczelnego Wodza zawierały ważną decyzję – od tej chwili stajemy się Brygadą Spadochronową z przeznaczeniem do walki w Polsce(…) Dzień 23 września 1941 r. stał się dniem Święta Pierwszej Brygady Spadochronowej.”
 

Stanisław Sosabowski
“Droga wiodła ugorem”