Uroczysty Capstrzyk

Uroczysty Capstrzyk

Uroczysty Capstrzyk

Uroczysty Capstrzyk upamiętniający pierwszy Skok Cichociemnych spadochroniarzy AK do Okupowanej Polski. 80 Rocznica Utworzenia Armii Krajowej.

81 rocznica operacji “Adolphus”. W nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku przerzucono do okupowanej Polski pierwszych Cichociemnych.
O 18.20 z lotniska w Wielkiej Brytanii wystartował samolot w ramach opetacji lotniczej “Adolphus”.
Na pokładzie samolotu znalazło się trzech Cichociemnych: kapitan Stanisław Krzymowski ps. “Kostka”, porucznik Józef Zabielski ps. “Żbik” i kurier polityczny Czesław Raczkowski ps. “Włodek”.

Do Polski przerzucono w sumie 316 Cichociemnych i 28 kurierów politycznych.

 

14 lutego 2022 r. minęło dokładnie 80 lat od powstania Armii Krajowej.

 

Tego dnia Instruktorzy Kręgu Cz.B. wraz z Instruktorami i harcerzami ze Związku drużyn Skała, oraz instruktorami Hufca ZHP Rumia upamiętnili te ważne wydarzenia uroczystym capstrzykiem pod pomnikiem AK w Rumi przy ul. Żwirki i Wigury.

 

Pod pomnikiem złożono kwiaty, zapalono znicze, a także oddano hołd bohaterskim żołnierzom I dowódcom AK, którzy w czasie II Wojny Światowej stanęli do walki z wrogiem mimo, tego, że okupowana Polska po raz kolejny zniknęła z mapy świata.

 

W czasie II wojny światowej Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem. W 1944 r. jej liczebność sięgała ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy.

 

Walka prowadzona przez AK była rozwijana na skalę niespotykaną w żadnym innym kraju okupowanej Europy. Wyróżniała ją ogromna różnorodność działań: wywiad, kontrwywiad, dywersja, niepodległościowa propaganda, łączność kurierska i radiowa, szkolenie kadr, legalizacja, pozyskiwanie broni, produkcja środków walki, a także obecność konspiracyjna w obozach jenieckich i obozach zagłady.

 

Po zakończeniu uroczystości w Chacie myśliwskiej Hufca ZHP Rumia odbył się poczęstunek dla osób zgromadzonych podczas capstrzyku połączony z wystawą dotyczącą działalności KICzB upamiętniającą Cichociemnych oraz ich poczynania w obronie Polski.