Przewodniczący KiCzB Leszek Iwiński, Izabela Walczak dawna Komendantka Hufca ZHP Rumia