Uroczyste odsłonięcie Popiersia CC. mjr.Kazimierza Śliwy