Jubileuszowa X Lekcja Historii o Cichociemnych

Jubileuszowa X Lekcja Historii o Cichociemnych

Jubileuszowa X Lekcja Historii o Cichociemnych

W weekend 17.02 – 18.02.2024 KICzB organizował X Lekcję Historii o Cichociemnych – tym razem spotkaliśmy się w Toruniu. Lekcja rozpoczęła się apelem, na którym zostały wręczone wyróżnienia – dh. phm Leszek Iwiński otrzymał uprawnienia do noszenia Harcerskiej Odznaki Spadochronowej na podkładce zielonej – potwierdzone 50 skoków, dh dh Wiktor Lubocki oraz Arkadiusz Iwiński otrzymali odznakę Cichociemni Spadochroniarze AK w stopniu brązowym.

Podczas apelu zapoznaliśmy się z historią Waldemara Szwieca – Cichociemnego związanego z Toruniem. Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele Fundacji Muzeum Historyczno – Wojskowego w Toruniu, którzy z pasją i niezwykłą otwartością pokazali nam eksponaty muzeum oraz opowiedzieli historie związane z ich pozyskiwaniem, a także historie wielu mieszkańców Torunia, którym losy wojny pokrzyżowały prywatne plany. Odwiedziny w toruńskim Muzeum Historyczno – Wojskowym to niezapomniane przeżycie, towarzyszył nam Piotr Olecki – założyciel, prezes i siła napędowa instytucji, którego wiedza i zaangażowanie w odkrywanie niełatwych i brutalnych historii z okresu II wojny światowej pozwoliły nam bliżej poznać historię Torunia. Mieliśmy okazję zobaczyć miejsce, gdzie przed wojną stał dom Państwa Szwieców, zupełnie zniszczony przez opuszczające go Gestapo, odbudowany po wojnie przez zakon Michalitów. Aktualny proboszcz parafii również zdobywa wiedzę o historii rodziny Szwieców, odkrył iż byli to bliscy przyjaciele gen. Hallera i zasłużeni działacze lokalnej społeczności.
Po obiedzie odwiedziliśmy jeszcze cmentarz w Toruniu gdzie pochowana jest generał Zawacka oraz jeszcze jeden Cichociemny – Stanisław Sędziak ps. „Warta”, „Wola”, „Oset”, „Wojna”, „S-2”, „T”, „Stanisław Sędziszewski”, „Zaremba”, „Kulesza”, „Czesław Noakowski”. Wieczorem zwiedzaliśmy z pochodniami Fort IV – najlepiej zachowany i udostępniony dla zwiedzających. Po kolacji był czas na opowieści, wymianę doświadczeń i dalsze zdobywanie wiedzy.


Jubileuszowa X Lekcja Historii o Cichociemnych pozostanie na długo w naszych pamięciach – dziękujemy gospodarzom, wszystkim uczestnikom i do zobaczenia na kolejnej edycji!