85 lat działalności harcerstwa na terenie Rumi – album “Obrzędowy Piec”

85 lat działalności harcerstwa na terenie Rumi - album "Obrzędowy Piec"

85 lat działalności harcerstwa na terenie Rumi – album “Obrzędowy Piec”

Zapraszam do zapoznania się z albumem pt. „Obrzędowy Piec”, który jest papierową wersją rzeczywistego pieca w Sali Kominkowej w Domu Harcerza. Piec wykonany został z dębowych kafli, na których zamontowano blachy prezentujące obecnie działające drużyny oraz te, które wpisują się w historię hufca. Inspiracją do wykonania projektu oraz stworzenia owego albumu było środowisko instruktorskie naszego hufca. Album ten powstał na podstawie kart historii drużyn, środowisk oraz ważnych wydarzeń na polu służby harcerskiej.

W tym roku obchodzimy 85 lat działalności harcerstwa na terenie Rumi. W ramach zadań wydane zostały medale okolicznościowe, którymi chcielibyśmy podziękować wszystkim Państwu za pomoc na rzecz naszego ruchu harcerskiego, organizacji rajdów, obozów itp. Podziękowania kieruję również do zuchów, harcerzy i instruktorów, którzy ramach zadań zdobywają odznakę  85–lecia. Wydaliśmy medale: złoty, srebrny i brązowy – „Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi”. Powołana została Wielka Kapituła, która w przyszłości będzie rozpatrywać wnioski i odznaczać instruktorów naszego hufca za działalność i służbę instruktorską. Komenda Hufca ZHP była wnioskodawcą do Rady Miejskiej o przyznanie imienia rond w Rumi  dla naszych byłych instruktorów. Uchwałą Rady Miejskiej w sierpniu 2017 roku zostało nadane imię Ronda przy ul. Starowiejskiej: Harcmistrza Alojzego Voigta oraz Ronda przy ul. Bukowej: Harcmistrza Lucjana Skierki. Powstał również komitet budowy symbolów harcerskich i umieszczenia ich na obu rondach, co będzie miało miejsce w  listopadzie 2017 roku. Nasze obchody zostały uhonorowane Wielką Galą oraz koncertem pt. „Wszyscy Byliśmy Harcerzami” dnia 14.10.2017 roku w Hali MOSIR w Rumi.

Serdecznie dziękuję wszystkim instruktorom, drużynowym, przyjaciołom harcerzy oraz sponsorom,  którzy przyczynili się do tego, że Hufiec ZHP Rumia działa do dzisiaj i może się szczycić bogatą historią drużyn, środowisk harcerskich oraz wspaniałymi szalikami przygód na harcerskim szlaku.  Bez Waszej pomocy byłoby to niemożliwe.

W imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów

składam wyrazy szacunki i harcerskie pozdrowienie

C Z U W A J

Harcmistrz Bogdan Formella