41 Rajd Hufca – relacja

41 Rajd Hufca - relacja

41 Rajd Hufca – relacja

W dniach 26-27 kwietnia 2014 r odbył się 41 Rajd Hufca. Wzięło w nim udział prawie 150 osób, najmłodszy uczestnik miał 3 miesiące, a najstarszy 79 lat. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z poszczególnych tras.

Trasa starszoharcerska – sprawozdanie komendanta trasy dh Dawida Zdrojewskiego:
Harcerze starsi z naszego hufca swoją trasę zaczynali już o godzinie 8:00. Mieli do pokonania 22 kilometry. Trasa była podzielona na dwa etapy: pierwszy “leśny” którego droga prowadziła z gimnazjum nr 4 w Rumi przez Zbychowo, następnie Piekiełko (okolica Starej Piły), oraz Łężyce. Wszystkie patrole były na 6 punktach osobowych, oraz jednym bezosobowym. Po dotarciu na ostatni punkt trasy “leśnej” przy końcu ulicy Włókienniczej wyruszyli na trasę “miejską” na której musieli zdobyć trzy potwierdzenia obecności tj. w Straży Miejskiej, pod Pomnikiem Harcerzy i w Straży Pożarnej na których czekały ich dodatkowe atrakcje. Wszystkie patrole wróciły szczęśliwe na bazę. Ostatnie zadanie czekało ich po zapadnięciu zmroku: było to zadanie z kamuflażu.
link do mapy: https://www.dropbox.com/s/h5cgr3wo3cczwqr/Rajd%20HS.pdf

Wyniki:
I – miejsce: 20 RDHCzB patrol “I tak nie lubię nowego Dżemu”
II miejsce: 17 RDH patrol: Cytrusy
III miejsce: 6 RWDH
Wyróżnienie : 7 RDH patrol “Niech żyje Rebano!”

Turniej Pancernych dla Gromad Zuchowych – sprawozdanie dh phm Magdaleny Jaks :
Zuchy spotkały się przy Domu Harcerza, rozpoczęły apelem i podziałem na trzy patrole. Wszystkie patrole otrzymały mapki z zaznaczoną drogą i punktami. Pierwszym punktem był punkt historyczny, zuchy musiały odszukać kopertę z zaznaczonym testem dotyczącym historii hufca oraz miasta Rumi, kolejnym punktem był punkt sprawnościowy na którym zuchy musiały się wykazać celnością w strzelaniu do celu. Następne zadanie zostało ukryte i zaszyfrowane, po odszyfrowaniu przez zuchy pokazało się zadanie które mówiło że zuchy mają ułożyć ze swoich ciał cyferkę i zrobić zdjęcie, to zadanie miało dwa podpunkty i drugi podpunkt kazał zuchom iść w kierunku następnego punktu i poszukiwać rannego, opatrzyć go i doprowadzić do następnego punktu, rannym okazał się miś. Na kolejnym punkcie zwanym “Złotą rączką” zuchy musiały zrobić gniotki, czyli napełniały mąkę do balonów przez specjalny lejek z butelki. Ostatecznym punktem był Dom Harcerza, gdzie zuchy musiały oddać wszystkie zadania wykonywane na trasie. Następnie odbyło się ognisko gdzie zuchy piekły kiełbaski. Po skończonym ognisku odbył się uroczysty apel i wręczenie nagród dla wszystkich dzielnych zuchów oraz grupowe zdjęcie

RAJD HUFCA -trasa harcerska oraz nieprzetartego szlaku – sprawozdanie komendantki trasy – dh phm Oli Prena
W sobotę 26 kwietnia 9 patroli ze wszystkich drużyn hufca wyruszyło na trasę harcerską XLI Rajdu Szlakiem Bohatera Hufca ZHP Rumia. Drużyny najpierw musiały zaliczyć 3 punkty miejskie: Straż Pożarną, Straż Miejską oraz pomnik harcerzy przy ul. Żwirki i Wigury. Harcerze mogli przy okazji obejrzeć wozy strażackie i zjechać rurą. Kolejnym zadaniem było nagranie wywiadu z mieszkańcem Rumi na temat: “Co sądzisz o harcerstwie?”.
Po wykonaniu tych zadań patrole mogły wyruszyć na pierwszy punkt SYMBOLIKA I HARCERSTWO, na którym dh hm. Janusz Bisior sprawdzał co wiedzą o bohaterze hufca, historii harcerstwa, symboliki krzyża i lilijki oraz oznaczeń funkcji na mundurze. Po odpowiedzeniu na pytania harcerze podziwiając uroki lasu i ciesząc się piękną pogodą doszli do drugiego punktu ŁĄCZNOŚĆ. Tam po instruktarzu przeprowadzonego przez dh Krynia musieli się porozumieć alfabetem Morse’a nadawanym chorągiewkami. Kolejnym punktem była PIERWSZA POMOC. Harcerze pod czujnym i profesjonalnym okiem dh Żaby uczyli się wykonywać na manekinie resuscytacje, po czym ćwiczyli ją w parach. Dalej idąc niebieskim szlakiem rowerowym patrole doszły na punkt TERENOZNAWSTWO, gdzie dh Iza miała przygotowane dla nich zadania teoretyczne z terenoznawstwa, musieli również zrobić szkic terenu drogi, którą już przeszli oraz odnaleźć na wyznaczonym terenie ukryte punkty. W Piekiełku na punkcie TOR PRZESZKÓD u dh Pawła i dh Iwina harcerze na czas przechodzili tor przeszkód zaczynającym się przejściem przez rzeczkę. Następnie musieli wykazać się swoimi umiejętnościami i rozstawić namiot, co niektórym sprawiało problemy. Po zaliczeniu tych punktów harcerze upiekli kiełbaski, odpoczęli i udali się w drogę powrotną do szkoły. Wieczorem był kominek, a kilka osób po ciszy nocnej dostało barwy drużyny i złożyło przyrzeczenie harcerskie. Rano na uroczystym apelu zostały ogłoszone wyniki i zwycięzcom został przyznany puchar przechodni.

I miejsce: patrol Płetwale Błękitne z 17 RDH
II miejsce: patrol Siódema z 7 DH
III miejsce: patrol Melony z 13 DHZB
Pozostałym patrolom zostały wręczone dyplomy uczestnictwa:
patrol Samotne Wilki z 20 RDHCzB Reaktywacja
patrol Arab z 21 HDCzB
patrol Wściekłe Lwy z Drużyny Nieprzetartego Szlaku
patrol Błękitne Żagle z 6 RWDH
patrol Misie z 11 DHCzB
patrol Blue Star z 11 DHCzB

Sztab Rajdu:
Komendant Rajdu phm Mariusz Piotrowski,
szef punktu noclegowego phm Krzysztof Kohnke,
szef sztabu phm Tadeusz Kniaziew
komendant Turnieju Pancernych dh Mateusz Palach
komendantka trasy harcerskiej phm Aleksandra Prena
komendant trasy starszoharcerskiej dh Dawid Zdrojewski
Instruktorzy: pwd Renata Woźniak, phm Izabela Walczak, hm Janusz Bisior, pwd Monika Maciaszek, phm Leszek Iwiński, pwd Paweł Radski, phm Krzysztof Talar, dh Arkadiusz Iwiński.
Wszystkim patrolom gratulujemy przejścia trasy i zaliczenia zadań. A wszystkim instruktorom i opiekunom dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie oraz wspólną zabawę.
Komenda