Zakończenie obchodów 80-lecia

Zakończenie obchodów 80-lecia

Zakończenie obchodów 80-lecia

W ubiegły weekend w ramach zakończenia obchodów 80-lecia Harcerstwa w Rumi odbyły się dwie duże imprezy.

W piątek 16.11. w Domu Kultury SM JANOWO odbyło się Harcerskie Spotkanie Pokoleń. Uczestniczyło w nim ponad 220 osób, m. in. władze naszego miasta: pani Burmistrz E. Rogala-Kończak, radni naszego powiatu oraz miasta, władze z Chorągwi Gdańskiej ZHP z dh komendantką Hanną Piotrowską oraz dh skarbnikiem Bogdanem Mierzejewskim, dawni instruktorzy i harcerze oraz instruktorzy i drużyny harcerskie działające w hufcu. Po harcersku rozpoczęliśmy rozpaleniem ogniska oraz piosenką ”Płonie ognisko i szumią knieje…” Potem były podziękowania, nagrody i wystąpienia gości z życzeniami dla naszego hufca, które odbierał komendant hm. Bogdan Formella. Były wzruszające przemówienia i kwiaty. Wręczono również Odznakę 80-lecia Hufca ZHP Rumia, którą harcerze i instruktorzy zdobywali od kwietnia br realizując różne zadania w drużynach związane z historią regionu, naszymi bohaterami oraz metodyką harcerską. W sumie przyznano 17 Odznak Honorowych dla przyjaciół i osób wspierających hufiec, 34 Odznaki Instruktorskie oraz 72 Odznaki Harcerskie.

Podczas Uroczystości odbyła się promocja naszego albumu „Kroniki Harcerskie” zawierającego przekrój tych 80 lat w zdjęciach, przedrukach starych kronik, wycinkach prasowych i pamiątkach. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Rumi oraz pomocy naszych przyjaciół, mogliśmy pochwalić się dorobkiem hufca zebranym w „Kronikach Harcerskich” autorstwa hm. Bogdana Formelli. Dh Wojtek Hintzke przygotował krótką projekcję multimedialną Kronik Harcerskich, a po niej wniesiono 20-kilogramową niespodziankę w postaci tortu – okładki naszej kroniki. Wielu z dawnych i działających instruktorów użyczyło nam swoich zdjęć, których skany zostały umieszczone w albumie. Wielu z uczestników spotkania odnalazło się na tych zdjęciach, a niejednemu łza się w oku zakręciła… Z resztą mnóstwo z tych fotografii udało się umieścić na trzech banerach rozmieszczonych na scenie Domu Kultury, więc po zakończeniu oficjalnych uroczystości goście rozeszli się w poszukiwaniu swoich podobizn. W mniejszej sali harcerze zorganizowali wystawę zdjęć, plakatów, nagród zdobytych w drużynach, pucharów i kronik. Na dużym stole Szef Kuchni przygotował mały poczęstunek dla gości: drobne przekąski ułożone w kształt harcerskiej lilijki, słodkości i owoce. Po uroczystościach Pani Burmistrz wraz z komendantem hufca złożyli z okazji 80-lecia kwiaty pod obeliskiem harcerzy i instruktorów na ul. Żwirki i Wigury.

Harcerskie Spotkanie Pokoleń było bardzo dobrą sposobnością do odświeżenia starych znajomości, wielu starszych instruktorów nie widziało się od kilkunastu nawet lat, na korytarzach i w sali z pamiątkami trwały rozmowy przy kawie aż do godziny 21.00.

Natomiast w sobotę do Domu Kultury zjechały drużyny harcerskie oraz gromady zuchowe i zespoły na Festiwal Piosenki Harcerskiej i Żeglarskiej. Uczestnicy konkurowali ze sobą w repertuarze piosenki harcerskiej oraz żeglarskiej. Organizatorki: dh Ala Gawinecka z 10 HDCzB oraz dh Patrycja Jabłońska z 13 HDZB, napracowały się bardzo, by festiwal sprostał oczekiwaniom uczestników. A prowadzące: dh Maja Formella z 22 GZ „Dzielni Odkrywcy” i dh Karolina Perkowska z 6 RWDH wykazały się niezwykłym humorem i spontanicznością, co zdecydowanie umiliło czas spędzony na festiwalu. W sumie wystąpiło 21 drużyn, zespołów i duetów. Wybór tych najlepszych okazał się prawdziwym wyzwaniem. Jury w składzie: dh Aleksandra Piotrowska z komendy hufca , dh Grażyna Gąsiorek z komisji rewizyjnej hufca, oraz dh Karol Adamczyk z komisji rewizyjnej hufca, miało trudny orzech do zgryzienia. Największą radość wywołały zuchy z 22 GZ „Dzielni Odkrywcy”.

Laureatami festiwalu zostali:
I miejsce: Harcerski Zespół „Siebie Warci” z hufca Rumia
II miejsce: 15 Artystyczna Drużyna Harcerska „Muszelki” z Ustki
III miejsce: 20 Redzka Drużyna Harcerska Czarnych Beretów ”Reaktywacja”
Nagroda Publiczności: 7 Drużyna Harcerska z Redy

Wszystkim laureatom i uczestnikom bardzo gorąco gratulujemy, drużyny wniosły ogromny wkład pracy, by ich prezentacja na scenie była jak najlepsza. Organizatorzy byli bardzo zadowoleni z poziomu samego festiwalu oraz przygotowania imprezy.

Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów 80-lecia należą się ogromne podziękowania, dla władz naszego miasta, przyjaciół, władz chorągwianych oraz dyrektora Domu Kultury w Janowie, p. Leszka Winczewskiego, który od wielu lat udostępnia harcerzom swoje królestwo, by mogli realizować swoje kulturalne zamierzenia.

pwd Aleksandra Piotrowska