Manewry Taktyczno-Obronne

Manewry Taktyczno-Obronne

Manewry Taktyczno-Obronne

Harcerska Impreza Sportowa Manewry Taktyczno-Obronne

Termin: 20.09.2014r

Organizatorzy: Krąg Instruktorski Czerwonych Beretów Hufca ZHP Rumia, CSS9MM.

Manewry Taktyczno-Obronne

Sztab Manewrów:

Komendant: pwd. Paweł Radski 605-385-587

Zastępca: phm. Leszek Iwiński 509-556-438

Koordynator: phm. Mariusz Piotrowski 517-948-737

Miejsce:

Trójmiejski Park Krajobrazowy, Rumia- okolice Góry Markowca

Cele:

– rozpropagowanie idei harcerstwa wśród osób niezrzeszonych

– integracja środowiska harcerskiego

– rozwijanie zainteresowań i propagowanie aktywnego trybu życia

Uczestnictwo i zgłoszenia

W manewrach może uczestniczyć każdy kto ukończył 10 lat. Ośmioosobowe patrole wraz z imienną listą, telefonem kontaktowym proszę zgłaszać mailowo na adres kiczbrumia@gmail.com. Zgłoszenie patrolu jest równoznaczne z deklaracją wpłaty wpisowego (15 zł/osobę do końca sierpnia/20 zł po 1.09) w jak najszybszym czasie (do 48 godzin) w Komendzie Hufca ZHP Rumia lub na konto bankowe Hufca Rumia. Patrole można zgłaszać do dnia 10.09.2014r O uczestnictwie w manewrach decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.

W czasie trwania manewrów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania prawa harcerskiego i regulaminu manewrów, za których nieprzestrzeganie osoba może zostać wyłączona z uczestnictwa w manewrach.

UWAGA! Każdy patrol przed startem przedkłada polisę ubezpieczeniową członków patrolu.

Sztab Manewrów zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozwiązywania kwestii spornych i przypadków nieopisanych w regulaminie