Czy jest twoja twarz czy maska!!

Czy jest twoja twarz czy maska!!

Czy jest twoja twarz czy maska!!

Podobno każdy ma dwie twarze czy to prawda czy tylko anegdota.

Las dokoła nas wspaniała słoneczna pogoda jesteśmy przygotowani do wykonania naszej nowej twarzy. Bandaże specjalny gips i zwykła woda oraz chętni jako modele lub modelki. Nakładamy bandaże, gipsujemy zostawiając miejsce na oddychanie, następnie cierpliwie bez ruchu czekamy do wyschnięcia.

Delikatnie zdejmujemy maseczkę potem według własnej inwencji ja malujemy i jest gotowa nasza Nowa twarz – efekt zależ tylko od ciebie !!!