POTĘGOWO 2014

POTĘGOWO 2014

POTĘGOWO 2014

…bo wszyscy harcerze to jedna rodzina….
W niedzielę odbyła się wspólna Msza Święta harcerzy naszego Hufca i harcerzy ZHR z Gdańska. Mszę Św. celebrował ks. proboszcz Kazimierz Chudzicki, który wraz z Komendantem Hufca ZHP Rumia hm. Bogdanem Formella jest inicjatorem i organizatorem niedzielnych mszy polowych w bazie harcerskiej w Potęgowie.

Przy pięknej pogodzie wśród urokliwego lasu nad jeziorem harcerze wraz z rodzicami oraz okolicznymi mieszkańcami w trakcie polowej mszy mogli razem przeżyć niezapomniane chwile. Składamy serdeczne podziękowania druhowi Bogdanowi i ks. Kazimierzowi za stworzenie możliwości uczestnictwa w sakramentach św. w pięknej leśnej scenerii przy polowym ołtarzu.