Światełko pamięci

Światełko pamięci

Światełko pamięci

26 maja 2021 r . na cmentarzu wyznaniowym w Rumi, pożegnaliśmy ś.p. phm  Mieczysława Kasperczyka.