Regulamin Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Żołnierskiej

Regulamin Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Żołnierskiej

Regulamin Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Żołnierskiej

Festiwal odbędzie się 8 listopada 2014 r. w Domu Kultury SM Janowo przy ul. Pomorskiej 11. Początek godz. 10.00
ORGANIZATORZY
Komenda Hufca ZHP Rumia, Dom Kultury SM Janowo
UCZESTNICY
Gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze, zespoły, duety, soliści
CELE FESTIWALU
Prezentacja umiejętności artystycznych harcerzy
Integracja środowisk harcerskich
Poznanie ogromnej spuścizny przepięknej , polskiej piosenki żołnierskiej
Popularyzacja i przypomnienie wartościowych piosenek harcerskich oraz żołnierskich z czasów I i II Wojny Światowej, a w tym partyzanckich i z Powstania Warszawskiego

REGULAMIN
Temat przewodni – „Służymy Polsce piosenką “.
Prezentacja jednej piosenki harcerskiej i jednej żołnierskiej.
Ocenie podlegać będą walory artystyczne, ale także ogólne wrażenie oraz przygotowanie, charakteryzacja i scenografia, pomysłowość i zaangażowanie, kreatywność i powiew świeżości, a także choreografia oraz cały trud włożony w przygotowania
Wykonawców oceniać będzie niezależne jury w dwóch kategoriach: drużyny Hufca ZHP Rumia i zespoły, duety, soliści.
Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października na adres mailowy hufca domharc@wp.pl decyduje kolejność zgłoszeń !
Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu.
Na festiwal zakwalifikowane będą wszystkie drużyny z hufca, 5 drużyn lub zespołów z innych środowisk, oraz 3 pierwsze zgłoszenia : soliści i duety – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

KONTAKT
Dom Harcerza w Rumi
ul. Włókiennicza 14a
84 – 230 Rumia
Tel. 058 671 08 44
e- mail: domharc@wp.pl