Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju

Zapraszamy do wzięcia udziału w pięknym przedsięwzięciu “Betlejemskie Światło Pokoju”.
Światełko z Betlejem trafia do Wiednia, skąd przekazywane jest na cały świat przez różne organizacje skautowe. Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii?
Więcej możecie dowiedzieć się na stronie http://swiatlo.zhp.pl lub na facebookowym profilu:
https://www.facebook.com/BetlejemskieSwiatloPokoju/timeline

Harcerze z Rumi również włączyli się w tą uroczystość. Chcemy przekazać światełko wszystkim parafiom, Radzie Miasta Rumi i Redy, włodarzom oraz instytucjom, chcemy, by trafiło do wszystkich mieszkańców.

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju  Betlejemskie Światło Pokoju  Betlejemskie Światło Pokoju