42 Rajd Hufca ZHP Rumia

42 Rajd Hufca ZHP Rumia

42 Rajd Hufca ZHP Rumia

Zapraszamy na Rajd Hufca zuchy, harcerzy, wędrowników i instruktorów ZHP oraz wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę po harcersku.

Termin 18-19 kwietnia 2015

Miejsce: Rewa – Zatoka Gdańska – Rumia

Nocleg: Gimnazjum Nr 4 w Rumi

Trasa rajdowa;

Trasy Rajdowe sobota w godz. 9.30 do 18.00:

 • Trasa Starszoharcerska – wędrownicza – patrole 6 osobowe (uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych)

 • Trasa Harcerska – patrole 6 osobowe (uczniowie szkół podstawowych IV-VI klasa)

Uwaga! Minimalna liczba osób w patrolu: 6, maksymalna: 8.

 • Turniej Pancernych dla gromad zuchowych – szóstki zuchowe do III klasy SP włącznie

Zadanie Rajdowe:

– zgłaszamy do biura KH patrol: nazwa patrolu – drużyna – wykaz osób (imię i nazwisko)

do 31.03. oraz wpłacamy wpisowe w wysokości :

15 zł/ osoba w terminie do 31.03.2015

lub 20 zł po 31.03.2015r.

 • Zadanie przedrajdowe dla uczestników :

– kompletujemy: umundurowanie, śpiwór, karimatę

– posiadamy wiedzę potrzebną do zaliczenia punktów rajdowych

– posiadamy proporzec drużyny, kronikę drużyny i apteczkę patrolu

– przygotowujemy produkty potrzebne do ugotowania posiłku gorącego dla patrolu na ognisku (nie można korzystać z gotowców – zupek chińskich, gorących kubków itp.)- kochery zapewnia sztab rajdu

PROGRAM RAJDU:

Sobota 18.04.

 • Trasa starszoharcerska – zbiórka o 8.30 w Rewie – ostatni parking przy plaży (skrzyżowanie ul. Morskiej i ul. Bursztynowej)

 • Trasa harcerska – zbiórka o 9.30 w Rewie – ostatni parking przy plaży (skrzyżowanie ul. Morskiej i ul. Bursztynowej)

Sztab Rajdu i Punkty Rajdowe na trasie harcerskiej i starszoharcerskiej

Komendant Rajdu – phm Tadeusz Kniaziew

Komendant Tras – dh Antoni Kreft

Komendant Punktu Noclegowego – hm Grażyna Gąsiorek

Odpowiedzialne za Turniej Pancernych: Szefowa Turnieju Dagmara Dzięcielska, Karolina Zdrojewska

Punkty na trasie:

1. Żeglarski –sam. Karolina Perkowska

2. Terenoznawstwo (mapa i busola) –phm Izabela Walczak

3. Biwakowanie – ognisko i przygotowanie posiłku –phm Leszek Iwiński

4. Samarytanka – pwd Alicja Gawinecka, pwd. Patrycja Jabłońska

5. Historia – struktura i symbolika – bohater hufca – hm. Janusz Bisior

Zadania rajdowe na trasie :

1. Nasza fotografia ciekawostki przyrodniczej

2. Zadanie niespodzianka – zgodnie z otrzymanym rozkazem na trasie rajdu

Noclegi i zakwaterowanie :

Sobota 18.04

Zakwaterowanie, kolacja – 18.00 – 20.00

Kominek harcerski – 20.00 – 21.30

po kominku toaleta wieczorna

Odprawa Sztabu Rajdu i dowódców patroli – podsumowanie trasy rajdowej 21.30-22.30

Seans nocny dla chętnych – 22.00 – 24.00

Cisza Nocna – 22.30

Niedziela 19.04

7.30 – 8.30 Pobudka, toaleta poranna , śniadanie

8.30 – 9.30 Sprzątanie – likwidacja całego bałaganu i wszystkiego co z tym związane.

9.30 -10.00 Przygotowanie do apelu

10. 00 – Apel, rozdanie nagród i dyplomów

11.00 – Zakończenie Rajdu.

Wyposażenie patrolu: – umundurowanie harcerskie, apteczka, aparat fotograficzny, busola, dobry humor, proporzec drużyny/ zastępu

Wyposażenie uczestnika; mundur harcerski, śpiwór, karimata, nitka z igłą, prowiant na kolację w sobotę i śniadanie w niedzielę,

Co otrzymacie za wpłatę wpisowego:

– wszelkie materiały na punktach Rajdowych, itp

– nocleg w szkole oraz herbatę do kolacji w sobotę i do śniadania w niedzielę, środki czystości.

– ubezpieczenie wszystkich uczestników rajdu

– gorący posiłek na trasie

– mapy terenu

– dyplomy uczestnictwa dla każdego patrolu.

– plakietka dla każdego uczestnika.

– Nagrody rzeczowe dla najlepszych

Punktacja rajdowa :

 • na każdym punkcie od 0 do 6 pkt dla każdego członka patrolu– do punktacji ogólnej brane pod uwagę będzie sześć najlepszych osób

 • Prezentacja patrolu podczas trwania Rajdu : 0- 5 pkt. / zachowanie, prezentacja, trasa, posiłki, porządki, rozśpiewanie, umundurowanie, cisza nocna itp./

 • terminowe zgłoszenie patrolu do KH -10 pkt. (imienne zgłoszenie + wpłata wpisowego za wszystkie osoby w patrolu do 31.03.) – decyduje data wpływu do kasy lub na konto hufca

 • proporzec 5 pkt,

 • kronika drużyny 5 pkt

 • apteczka z odpowiednim wyposażeniem 5 pkt

 • fotografia ciekawostki przyrodniczej 0-5 pkt

 • wykonanie zadania wg rozkazu na trasie – 0-5pkt

Regulamin Turnieju Pancernych zostanie przesłany drużynowym i przybocznym Gromad Zuchowych.

Postanowienia końcowe :

Sztab Rajdu odpowiada za końcowa ocenę i postanowienia regulaminu.

Podczas Rajdu obowiązują zasady, regulaminy oraz Statut ZHP.

Rajd odbędzie się bez względu na inne okoliczności.

Kontakt : Biuro KH, Dom Harcerza w Rumi, ul. Włókiennicza 14 a, tel 58 671 08 44

Komendant Rajdu phm Tadeusz Kniaziew, e-maile ze zgłoszeniami na domharc@wp.pl,