Nasz udział w obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja