Bilet wstępu do lasu

Bilet wstępu do lasu

Bilet wstępu do lasu

WYPRAWA PO BILET WSTĘPU DO LASU

termin: 10-11.10.2015 roku
bez względu na pogodę!

Organizator :

Komenda Hufca ZHP Rumia

84-230 Rumia

ul Włókiennicza 14 a

Sztab Rajdu

Komendant HO Tomasz Karczewski tel 666-877-374

Komendant trasy harcerskiej HO Kinga Brulińska

Komendant trasy zuchowej HO Karolina Zdrojewska

Miejsce

Trójmiejski Park Krajobrazowy

Dom Harcerza Hufca ZHP Rumia

Cel Rajdu

Celem Rajdu jest:

 • zintegrowanie harcerskiego środowiska po wakacyjnej przerwie

 • sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości życia z przyrodą i survivalu

 • cykliczne spotkanie wszystkich chętnych do obcowania z przyrodą z naszego Hufca

 • ukazanie piękna Polskiej Złotej Jesieni.

 • rozwijanie zainteresowań i propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia

Przebieg Rajdu

Sobota:

Rajd rozpoczyna się w sobotę 10 października o godz. 10;00 apelem przed Domem Harcerza

Drużyny wyruszają na trasę rajdową, Harcerze, którzy w całym rajdzie udziału brać nie mogą, kończą zabawę w Domu Harcerza .

Po trasie spotykamy się wszyscy na ognisku w Domu Harcerza o godz. 17:00, gdzie nastąpi zakończenie trasy rajdowej (Rodzice mogą stamtąd odebrać harcerzy) a dla uczestników rajdu wspólne ognisko godz. 18.00

Nocleg – Gimnazjum Nr 4, ul. Batorego 29, Rumia

Niedziela:

pobudka, śniadanie

Porządki, sprzątanie, uroczysty apel godz. 10:00

Wręczenie Biletów, dyplomów, powrót do domu

Uczestnictwo:

W rajdzie mogą uczestniczyć patrole z każdej jednostki Naszego Hufca.

Opiekunem patrolu jest drużynowy bądź przyboczny.

Każdy patrol musi posiadać:

 • apteczkę, busolę, proporzec drużyny

 • aparat fotograficzny

 • dobry humor i mnóstwo pozytywnej energii

Każdy uczestnik musi posiadać:

 • pełne umundurowanie harcerskie

 • śpiwór, ciepłe ubranie, wygodne buty

 • obuwie na zmianę, przybory toaletowe

 • pisemne pozwolenie od rodziców na uczestnictwo w rajdzie

 • przeciwdeszczowe okrycie

 • prowiant na kolację i śniadanie, kubek

 • śpiewnik (przynajmniej jeden na drużynę)

W ramach wpisowego otrzymujecie:

 • ubezpieczenie

 • kiełbaski, pieczywo na ognisko

 • gorącą zupę i herbatę na trasie

 • herbatę do śniadanie w niedzielę

 • nocleg w szkole

Zgłoszenia:

Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko wszystkich członków patrolu oraz telefon kontaktowy patrolowego należy wysyłać na adres domharc@wp.pl do 30.09.2015 roku koszt 15 zł

W przypadku zgłoszeń po 30.09.2015 roku koszt będzie wynosił 20 zł

Postanowienia Końcowe :

Nagrody :

Każdy uczestnik rajdu otrzyma Bilet Wstępu do Lasu

Przewiduje się wręczanie nagród, aczkolwiek nie jest to obowiązkowy punkt regulaminu

Kary stosowane podczas Rajdu :

Kary regulaminowe zgodnie ze Statutem ZHP

W przypadku spraw spornych postaramy się je wspólnie rozwiązać .

Wszelkie potrzeby duchowe, cielesne i wymyślone zapewnia Sztab Rajdu!!!!

Komendant Rajdu

HO Tomasz Karczewski