VII Przegląd Teatrzyków Zuchowych w Redzie

VII Przegląd Teatrzyków Zuchowych w Redzie

VII Przegląd Teatrzyków Zuchowych w Redzie

W sobotę 25 marca, w gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 4 w Redzie, odbył się VII Przegląd Teatrzyków Zuchowych. W tym roku tematem przewodnim była Wiosna .

Ach cóż to były za emocje !


Wystąpiły wszystkie gromady z naszego hufca: 20 Gromada Zuchowa Smocza Akademia zaprezentowała piosenkę harcerską ” Krajka”. Zuchy z 22 Gromady Zuchowej wystąpiły z przedstawieniem o zwiastunach wiosny. Pion zuchowy z 17 RDH opowiedział historię Smerfów, które chcą pożegnać Zimę i przywołać Wiosnę. Natomiast zuchy z 28 Gromady Zuchowej “Stumilowy Las” przygotowały przedstawienie o Władcy Zimy i Władcy Wiosny.

Na scenie dominowały pięknie, kolorowe kostiumy, wiosenne dekoracje i bardzo pozytywna atmosfera.


Odwiedził nas również Zastępca Burmistrza Redy, p. Łukasz Kamiński, na którego ręce złożyliśmy podziękowania za pomoc i dofinansowanie wydarzenia.

Po prezentacjach zuchowych wszyscy zostali zaproszeni do kawiarenki z napojami, słodkościami i owocami.

W tym czasie jury składające się z rodziców udało się na obrady. Były bardzo burzliwe i owocne. Ostatecznie wszystkie zespoły zdobyły I miejsce i mnóstwo nagród. W czasie przerwy można było również obejrzeć wystawę prac plastycznych „Witaj Wiosno” przygotowaną przez uczniów z klasy II B ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi. Następnie obejrzeliśmy występ artystyczny akrobaty, który wywołał salwy śmiechu i burzę oklasków.

Oprawę muzyczną i obsługę nagłośnienia zapewnił nam nieoceniony DJ Antek. Komendantką tegorocznego VII Przeglądu Teatrzyków Zuchowych była hm. Aleksandra Piotrowska.

Ogromne podziękowania należą się sztabowi za organizację, drużynowym i przybocznym za przygotowanie zuchów do występów, wędrownikom z Harcerskiego Szczepu Leśnego Wampum Reda i z 17 RDH oraz kadrze szczepu za pomoc w przygotowaniu i realizacji wydarzenia. Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 4 za gościnność. Włodarzom Miasta Redy dziękujemy za dofinansowanie Przeglądu.

Do zobaczenia za rok !

Fotografie z zasobów Hufca oraz organizatorów wydarzenia.