Na wieczną wartę odszedł druh phm. Andrzej Bolt

Na wieczną wartę odszedł druh phm. Andrzej Bolt

Na wieczną wartę odszedł druh phm. Andrzej Bolt

Druhny i druhowie,

na wieczną wartę odszedł druh phm. Andrzej Bolt.

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o odejściu na wieczną wartę druha Andrzeja. Pozostanie w naszej pamięci osobowością, której los bliźniego nigdy nie był obojętny.
Żadne słowa nie opiszą pustki jaką czujemy po odejściu Druha Andrzeja Bolta.

Składam w imieniu Hufca ZHP Rumia kondolencje najbliższym zmarłego.

1. Ogłaszam żałobę w Hufcu ZHP Rumia do dnia pogrzebu.

2. Polecam odczytać rozkaz na zbiórkach specjalnych drużyn.

3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.

4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

Komendant Hufca ZHP Rumia

phm. Kinga Brulińska