Szlak Jezior Potęgowskich

Szlak Jezior Potęgowskich

Szlak Jezior Potęgowskich

Jeziora potęgowskie – zespół jezior północno-zachodniego obszaru Pojezierza Kaszubskiego leżący na obszarze powiatów kartuskiego, wejherowskiego i lęborskiego, otoczony częściowo kompleksem leśnym Lasów Mirachowskich Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Akwen jezior należy (poprzez przepływającą przez obszar zespołu Bukowinę) do zlewni rzeki Łupawy. Infrastruktura obsługująca ruch turystyczny koncentruje się w Kamienicy Królewskiej i Potęgowie. Wzdłuż linii brzegowej jezior prowadzi turystyczny Szlak Kaszubski.

Zespół Jezior Potęgowskich:

Białe Jezioro

Jezioro Folwarczne Junno

Jezioro Kamienickie Kocenko Lubogoszcz

Jezioro Potęgowskie

Jezioro Czarne Odnoga

Jezioro Święte

Szlak Jezior Potęgowskich

Mapa Kaszubski Park Krajobrazowy