Rezerwat przyrody “Lubygość”

Rezerwat przyrody "Lubygość"

Rezerwat przyrody “Lubygość”

Rezerwat przyrody “Lubygość”, o powierzchni 54,60 ha, utworzony w 1962 roku, położony na terenie Pojezierza Kaszubskiego, w gminie Kartuzy, obejmuje dystroficzne jezioro rynnowe Lubygość o powierzchni 20,71 ha oraz otaczający je las. Znajduje się na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotem ochrony jest jezioro, las bukowy o cechach naturalnych, rzadkie gatunki roślin i młodoglacjalny krajobraz ciągu rynien jeziornych. Dystroficzny charakter jeziora Lubygość jest nietypowy dla jezior rynnowych, gdyż przeważnie zbiorniki tego rodzaju zajmują niecki wytopiskowe.

Dominującym powierzchniowo zbiorowiskiem roślinnym jest kwaśna buczyna niżowa, w której wyróżniają się stare dęby, sosny oraz około 200-letnie buki.

W rezerwacie znaleziono 270 gatunków roślin naczyniowych, w tym aż 20 gatunków paprotników. Wśród nich są gatunki rzadkie i interesujące, w tym kilka o podgórsko-górskim charakterze rozmieszczenia, jak widłak wroniec, przetacznik górski, podrzeń żebrowiec. Z gatunków objętych ochroną występują widłaki: jałowcowaty i goździsty oraz porost brodaczka, spotykany na starych bukach. Rośnie tu także paproć narecznica grzebieniasta, umieszczona na czerwonej liście, jako gatunek zagrożony wyginięciem. W przybrzeżnych partiach jeziora występuje grzybień północny będący reliktem polodowcowym oraz grążel żółty – stanowiący malowniczy akcent na tafli jeziora.

Ciekawostką gemorfologiczną rezerwatu jest odkrywka geologiczna z niezwykle interesującą grotą, wykształconą w utworach żwirowo-zlepieńcowych.

Na terenie rezerwatu obowiązują przepisy porządkowe, których należy przestrzegać, a mianowicie: nie zrywać roślin, nie śmiecić, nie palić ognia, poruszać się tylko oznakowanym szlakiem turystycznym lub ścieżką biegnącą wzdłuż północnego brzegu jeziora.

Dojście do rezerwatu od strony Mirachowa (4 km) i Nowej Huty (2 km) lub czerwonym szlakiem z Kamienicy Królewskiej (7,5 km).