Czy dzieci są bezpieczne?

Za bezpieczeństwo i rozwój dzieci w głównej mierze odpowiedzialni są drużynowi, czyli osoby będące instruktorami, szkolone i przygotowane do pracy z dziećmi w każdym wieku, pracujący różnymi metodami w zależności od potrzeb naszych podopiecznych. Są niczym rodzice, dbają o zdrowie i samopoczucie harcerzy, jako pierwsi przecierają nowe szlaki, organizują zbiórki i biwaki, a wszystko to dla naszego wspólnego dobra! Wszyscy są wolontariuszami i poświęcają czas dla dzieci, bo po prostu to lubią, bo tego nauczyli się w harcerstwie od swoich drużynowych.

Warunkiem bycia instruktorem jest ukończenie kursu pierwszej pomocy, dlatego nasza kadra jest zawsze przygotowana na wszelkie nieprzewidziane zajścia. Ponadto wszystkie formy pracy śródrocznej oraz wakacyjnego wypoczynku organizowane są w zgodzie z przepisami państwowymi, jak i związkowymi. Każdy członek drużyny w naszym hufcu jest również ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisę wykupuje się dla członków całej Chorągwi Gdańskiej na cały rok, opłacana jest ze składki członkowskiej.