Czym jest harcerstwo?

Harcerstwo, to przede wszystkim świetna zabawa. Dzieci uczą się przydatnych umiejętności, takich jak odczytywanie mapy, odnajdywanie się terenie, rozpalanie ogniska, opatrywania ran i urazów, zdolności nawiązywania relacji międzyludzkich, zdobywają umiejętność pracy w grupie czy rozwijanie własnych pasji. Wszystkiemu przyświeca idea braterstwa, przyjaźni i radości. Najlepiej uczymy się przy okazji dobrej zabawy, co jest naszym głównym celem.

Struktura naszej organizacji składa się z określonych jednostek, którymi są:

  • „Zastęp” („szóstka” w gromadzie zuchowej)– rówieśnicza grupa licząca sobie, w zależności od grupy wiekowej, od 4 do 10 osób. Jest to, zgodnie z systemem małych grup, podstawowa komórka programowa, w której funkcjonują harcerze. Przewodzi mu zastępowa(-y) będąca(-y) jednym z członków, a także kimś w roli lidera grupy, „starszego brata/siostry”. Kilka takich zastępów składa się na drużynę.
  • Drużyna („Gromada” u zuchów) – podstawowa i najważniejsza jednostka organizacyjna Związku Harcerstwa Polskiego, w której działają harcerze/zuchy. To w niej organizuje się całoroczną pracę harcerską, to w niej realizujemy naszą misję i to o nią chodzi, gdy podnosimy jakość naszych działań. Zazwyczaj jest w niej od 10 do ponad 20 zuchów/harcerzy. Jest to oczywiście zależne od grupy wiekowej danej jednostki. Drużyny podlegają pod szczep (jednostka pośrednia) bądź pod hufiec (jednostka bezpośrednia)
  • Hufiec – to lokalna jednostka organizacyjna. Organizuje, koordynuje i wspiera w swym działaniu wszystkie jednostki podstawowe (drużyny, gromady) wchodzące w jej skład. Zrzesza grupę instruktorów podzielonych na odpowiednie zespoły, które pracują nad tym, by harcerze w drużynach działali lepiej, sprawniej i ciekawiej.