Krąg Instruktorski Czerwonych Beretów im. mjr. Kazimierza Śliwy

Krąg Instruktorski Czerwonych Beretów im. mjr. Kazimierza Śliwy

Krąg Instruktorski Czerwonych Beretów im. mjr. Kazimierza Śliwy

Krąg Instruktorski Czerwonych Beretów im. mjr. Kazimierza Śliwy skupia wędrowników, drużynowych i instruktorów. Organizujemy imprezy o charakterze sprawnościowym jak: Wiosenna Wyprawa Komandosa, imprezy na orientację (INO), strzelanie.

W Kręgu działają instruktorzy z uprawnieniami harcerskimi, państwowymi (ratownicy WOPR, kierownicy placówek wychowawczych, sternicy jachtowi, sędziowie strzelectwa, ratownicy medyczni), kilku z nas ukończyło kursy spadochronowe i inne kursy specjalnościowe. Instruktorzy działający w Kręgu chętnie pomagają drużynom w organizacji imprez harcerskich, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przewodniczący Kręgu phm. Leszek Iwiński E-mail:  iwin45@wp.pl