1 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „ZDOBYWCY” im. hm Zofii Borakowskiej

1 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „ZDOBYWCY” im. hm Zofii Borakowskiej

1 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „ZDOBYWCY”  im. hm Zofii Borakowskiej

1 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „ZDOBYWCY” im. hm Zofii Borakowskiej