Plany pracy

Plan pracy Hufca na rok 2016-2017

Z a m i e r z e n i a :

  • Poprawa pracy w drużynach pod kątem ogólnej wiedzy harcerzy, ich wyglądu (umundurowanie), pracy śródrocznej, bohaterów drużyn, plakietek,
  • Stworzenie warunków do wszechstronnego kształcenia funkcyjnych, drużynowych, przybocznych, zastępowych i instruktorów na bazie rocznego planu kształcenia.