Plan pracy Hufca na rok 2016-2017

Plan pracy Hufca na rok 2016-2017

Plan pracy Hufca na rok 2016-2017

Z a m i e r z e n i a :

  • Poprawa pracy w drużynach pod kątem ogólnej wiedzy harcerzy, ich wyglądu (umundurowanie), pracy śródrocznej, bohaterów drużyn, plakietek,
  • Stworzenie warunków do wszechstronnego kształcenia funkcyjnych, drużynowych, przybocznych, zastępowych i instruktorów na bazie rocznego planu kształcenia.
  • Propagowanie i na miarę możliwości realizacja programów Głównej Kwatery ZHP – K CH Gdańsk.
  • Współpraca Komendy Hufca z Komisją Stopni Instruktorskich.
  • Stała współpraca z „Dziennikiem Bałtyckim”, prasą lokalną oraz powiatową celem szerokiego propagowania naszej działalności.
  • Pomoc w działalności drużyn próbnych w Rumi i Redzie.
  • Dostosowanie działalności zespołów oraz KSI do realizacji zadań Hufca
  • Szerzenie zainteresowania wyjazdami na imprezy zagraniczne.
Pobierz plan pracy