Regulamin przyznawania Odznaczenia Honorowego „Za zasługi dla Hufca ZHP Rumia”