ZASTĘP NA MEDAL czyli współzawodnictwo zastępów Hufca Rumia

ZASTĘP NA MEDAL czyli współzawodnictwo zastępów Hufca Rumia

ZASTĘP NA MEDAL czyli współzawodnictwo zastępów Hufca Rumia

Co to: poszczególne zastępy zgłaszają się do gry i rozwiązują przedstawione im zadania, co będzie oceniane, a najwyżej oceniony zastęp zostanie nagrodzony; nagroda będzie w postaci zajęć specjalnościowych dla całego zastępu oraz drobnych upominków materialnych, a zastępowy zwycięskiego zastępu dodatkowo otrzyma tytuł PROzastępowego!

Kiedy: gra będzie rozgrywana od momentu wyznaczenia pierwszego zadania (31.03.2011) do końca roku harcerskiego.

Wymagania: głównym wymaganiem jest istnienie zastępu, dokonanie zgłoszenia (formalne)
Zapał do pracy i dużo motywacji (nieformalne)

Forma: zgłoszone zastępy będą otrzymywały zadania do rozwiązania w określonym czasie, zadania będą dotyczyły wiedzy harcerskiej, sprawdzały zgranie i współpracę zastępu

Uwagi: ważne jest, że ‘Zastęp na medal’ nie jest skierowany do drużyn, więc odpowiedzialność za dopełnienie formalności spada na zastępowego, a zadania realizowane są w obrębie zastępu

Zgłoszenia: Zgłoszenie zastępu następuje poprzez wykonanie pierwszego zadania, które zostanie podane do wiadomości 31.03.2011 na stronie internetowej http://zastepnamedal.bloog.pl/

Sposób oceniana zadań:
w zależności od zadania oceniana jest:
Kreatywność
Zgranie
Wiedza
Zaangażowanie
Efekt końcowy
Czas nie jest kryterium oceny (nie liczy się kto pierwszy, zadanie należy wykonać do wyznaczonego terminu)

W razie jakichkolwiek pytań: pwd. Agnieszka Drewniak 790709672 agnieszka.drewniak@gmail.com