Rozkaz L7/2016

Rozkaz L7/2016

Rozkaz L7/2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

3 Sierpień 2016 r.

Rozkaz L. 7/2016

2. Hufiec

3. Drużyny

 

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Na wniosek rady drużyny dnia 01.08.2016  zmieniam nazwę na  20 Redzka  Drużyna Starszoharcerska Czarnych Beretów.

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.2. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej w Redzie
3.2.3. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej w Redzie

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję z dniem 01.08.2016 drużynową próbnej gromady zuchowej działającej w Redzie dh. pwd. Karolinę Zdrojewską
3.3.2. Mianuję z dniem 01.08.2016 drużynowym próbnej drużyny harcerskiej działającej w Redzie dh. pwd. Filipa Bardo

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.07.2016 zamykam próbę  na stopień przewodniczka druhowi h.o. Tomaszowi Rózga opiekun próby phm Tadeusz Kniaziew

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 15.07.2016  przyjmuję przewodnika Tomasza Rózgę r w poczet instruktorów hufca ZHP Rumia.

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella