Rozkaz L9/2016

Rozkaz L9/2016

Rozkaz L9/2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

14 Październik 2016 r.

Rozkaz L. 9/2016

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam pwd Dawida Zdrojewskiego z funkcji Komendanta Rajdu BWDL z dniem 14.10. 2016 r.
Dziękuję druhowi za duże zaangażowanie w organizację Rajdu i życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej.
2.2. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1.Zwlaniam z dniem 14.10.2016 r. Komisję Kasacyjną Hufca ZHP Rumia w następującym składzie:
-hm Janusz Bisior – przewodniczący
-phm Krzysztof Talar – członek
– phm Tadeusz Kniaziew – członek
2.1.2 Powołuję z dniem 14.10.2016 r. Komisję Inwentaryzacyjną Hufca ZHP Rumia w następującym składzie:
-hm Janusz Bisior – przewodniczący
-phm Krzysztof Talar – członek
– phm Tadeusz Kniaziew – członek

2.3. Mianowania w komendzie hufca
2.3.1. Mianuję pwd Natalię Kalinowską członkiem zespołu współpracy zagranicznej przy Hufcu ZHP Rumia
3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1.Zamykam okres próbny drużynie harcerskiej działającej w Rumi przy sp 9 i nadaję nr
33 Rumska Drużyna Harcerska / 33 RDH/
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Mianuję hm. Mariusza Piotrowskiego Komendantem Szczepu Reda .
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.10.2016 zamykam próbę na stopień przewodnika druhowi h.o Adrianowi Bardo opiekun próby phm. Aleksandra Prena
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.10.2016 otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie sam. Patrycji Parulskiej opiekun próby phm. Patrycja Jabłońska.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2015/2016.. następującym druhnom i druhom / załącznik nr 1 do rozkazu/.

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella


Wykaz instruktorów do zaliczenia służby instruktorskiej za okres 01.09 2015 do 31.08.2016

 1. phm Izabela Walczak członek KSI
 2. phm Jarosław Marszał drużynowy 1 DHNS
 3. phm Krzysztof Talar przewodniczący HKR
 4. phm Aleksandra Piotrowska skarbnik hufca
 5. phm Andrzej Bollt członek KRH
 6. phm Dorota Korczakowska drużynowa 5 WRDH
 7. hm Zofia Borakowska drużynowa 17 RDH
 8. pwd Adam Perkowski drużynowy 6 RWDH – członek KH
 9. phm Aleksandra Prena członek Kiczb
 10. hm Magdalena Pielecka członek 20 RDS Cz-B
 11. pwd Monika Radzka członek Kiczb
 12. pwd Maja Formella namiestnik Zuchowy
 13. phm Daria Kalinowska opiekun Próbnej DH przy sp 9
 14. phm Mieczysław Kacperczyk szef zespołu Maszoperii
 15. phm Wojciech Hintzke członek Zespołu Kwatermistrzowskiego
 16. pwd Katarzyna Chudy przyboczna 1 RDNSz
 17. phm Leszek Iwiński przewodniczący Kiczb
 18. hm Mariusz Piotrowski członek Zespołu Współpracy Zagranicznej
 19. hm Krzysztof Kohnke członek KSI
 20. hm Andrzej Grochowski członek KSI – członek Zespołu Maszoperii –
 21. hm Grażyna Gąsiorek z/ca przewodniczącego KRH
 22. phm Tadeusz Kniaziew szef zespołu kwatermistrzowskiego – z/ca KH
 23. hm Janusz Bisior przewodniczący KSI – przewodniczący KIH HORYZONT
 24. phm Janusz Korczakowski przyboczny 5 WRDH
 25. pwd Krzysztof Konopczyński członek Kiczb
 26. pwd Alicja Gawinecka członek KH
 27. phm Patrycja Jabłońska członek KH
 28. pwd Renata Woźniak członek ZK
 29. pwd Paweł Radski członek Kiczb
 30. pwd Dawid Zdrojewski drużynowy 20 RDSCzB
 31. pwd Ida Koralewska przyboczna 6 RWDH
 32. pwd Jacek Okruciński 20 RDHCzB
 33. phm Maciej Pach-Rudnicki członek Kiczb