Rozkaz L10/2016

Rozkaz L10/2016

Rozkaz L10/2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

10 Listopad 2016 r.

Rozkaz L. 10/2016

2. Hufiec

2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.1.1 Powołuję z dniem 10.11.2016 r. Sztab Festiwalu Piosenki Harcerskiej w następującym składzie:

-sam. Agnieszka Borys

-sam. Natalia Kwiatkowska

– zastęp Szyszki z 11 HDCzB

-hm Bogdan Formella

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1.Zamykam okres próbny drużynie starszoharcerskiej działającej w Redzie i nadaję nr

25 Redzka Drużyna Starszoharcerska KNIEJOŁAZY / 25 RDH KNIEJOŁAZY /

3.2.2.Zamykam okres próbny gromadzie zuchowej działającej w Redzie i nadaję nr

20 Gromada Zuchowa / 20 GZ /

3.2.3.Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej w Redzie przy sp. 6

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1.Mianuję z dniem 10.11.2016 drużynowym próbnej drużyny harcerskiej działającej w Redzie przy sp 6 dh. H.O Krystiana Dzięcielskiego opiekunem drużyny hm Mariusza Piotrowskiego

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.11.2016 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Adriana Bardo

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.11.2016 otwieram pwd. Krzysztofowi Konopczyńskiemu próbę na stopień podharcmistrza opiekun próby hm. Mariusz Piotrowski.

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella