Rozkaz L11/2016

Rozkaz L11/2016

Rozkaz L11/2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

15 Grudzień 2016 r.

Rozkaz L. 11/2016

2. Hufiec
2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1 Rozwiązuje z dniem 15.12.2016 r. Sztab Festiwalu Piosenki Harcerskiej w następującym składzie:
-sam. Agnieszka Borys
-sam. Natalia Kwiatkowska
– zastęp Szyszki z 11 HDCzB
-hm Bogdan Formella
Składam serdeczne podziękowania za organizację Festiwalu.

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję nazwę 25 Drużyna Starszoharcerska Czerwonych Beretów KNIEJOŁZY, w skrócie
25 DSCzB KNIEJOŁAZY
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1.Zamykam okres próbny drużynie harcerskiej działającej w Redzie i nadaję nr
20 Redzka Drużyna Harcerska Czarnych Beretów w skrócie 20 RDHCzB

4. Kręgi
4.1. Nadanie imion, nazw
4.1.1. Nadaję Kręgowi Instruktorskiemu Czerwonych Beretów imię mjr. Kazimierza Śliwy
4.1.2.Zatwierdzam nazwę Krąg Instruktorski Czerwonych Beretów im. Mjr. Kazimierza Śliwy.

5. Szczepy, związki drużyn
5.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
5.1.1. Nadaję nazwę Szczep “Reaktywacja” działający na terenie gminy Reda.
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn
5.2.1. Powołuję Szczep “Reaktywacja” działający na terenie gminy Reda, w skład którego wchodzą następujące gromady i drużyny: 20 Gromada Zuchowa
20 Redzka Drużyna Starszoharcerska Czarnych Beretów
20 Redzka Drużyna Harcerska Czarnych Beretów
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Mianuję pwd. Dawida Zdrojewskiego komendantem Szczepu “Reaktywacja”

7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.12.2016. Otwieram pwd. Katarzynie Chudy próbę na stopień podharcmistrzyni opiekun próby hm. Bogdan Formella.

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella