Rozkaz LS1/2017

Rozkaz LS1/2017

Rozkaz LS1/2017

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Gdańskiej
im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej

11 Stycznia 2017 r.

Rozkaz LS 1/2017

Druhny i Druhowie!

W dniu 11 stycznia 2017 roku odszedł na Wieczną Warte hm. Piotr Żywicki, Z-ca Przewodniczącego Rady Chorągwi Gdańskiej, Członek Rady Naczelnej, Przewodniczący Kapituły Wyróżnień Specjalnych Chorągwi Gdańskiej, dwukrotnie wybrany na funkcje Zastępcy Komendanta Hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa, przez lata związany z kształceniem i pracą z kadrą na poziomie hufca, chorągwi oraz centralnym, jako członek Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP, członek Zespołu ds. wspierania KSI przy Centralnej Szkole Instruktorskiej, członek Komendy Szkoły Instruktorskiej MAK, członek i wiceprzewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich naszej Chorągwi i Przewodniczący Hufcowej Komisji Stopni, założyciel Drużyny Sztandarowej Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Druh Piotr był wzorem instruktora oddanego idei harcerskiej także kochającego męża i ojca, będącego jednocześnie człowiekiem sukcesu zawodowego. W ciągu 36 lat służby instruktorskiej wychował kilka pokoleń harcerzy i harcerek. Uczył, tworzył, wspierał, pomagał.

Żadne słowa nie opiszą bólu, jaki wypełnia nasze myśli i przenika harcerskie serca po odejściu Druha Piotra.

Druhny i Druhowie!
1. Ogłaszam czternastodniową żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej.
2. Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn.
3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.
4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

Czuwaj!