Rozkaz L1/2017

Rozkaz L1/2017

Rozkaz L1/2017

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

26 Styczeń 2017 r.

Rozkaz L. 1/2017

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L.3/2017 z dnia 26.01. 2017 r.

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
1.2 Informacje
1.2.1. Informuję, że w związku ze złożoną w dniu 24.01,2017r. rezygnacją z mandatu delegata na 39 Zjazd ZHP przez phm. Martę Bednarską Komenda Chorągwi na podstawie punktu 21. I 31. Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. – Ordynacji wyborczej ZHP zwołała zbiórkę wyborczą w rejonie 3. dla hufców : Puck, Rumia, Sopot, Wejherowo.
Zbiórka odbędzie się 25 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w Domu Harcerza w Rumi ul. Włókiennicza 14 a. Osobą odpowiedzialną za organizację zbiórki jest hm. Bogdan Formella.
1.2.2 Informuję o wykazie delegatów hufca Rumia z czynnym i biernym prawem wyborczym na zbiórkę wyborczą w rejonie 3 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

2. Hufiec
3. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Krzysztofa Konopczyńskiego Komendantem Lekcji Historii Cichociemnych z dniem 26.01.2017 r.
2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1 Powołuję z dniem 12.01.2017 r. Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej w następującym składzie:
– phm. Aleksandra Piotrowska – Szef Sztabu
– hm. Zofia Borakowska
– phm. Mariusz Piotrowski
– pwd. Kinga Brulińska

5. Szczepy, związki drużyn
5.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
5.1.1. Nadaję nazwę Harcerski Szczep Leśnego Wampum Reda działający na terenie gminy Reda.

7. Mianowania instruktorów
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.01.2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Alicji Gawineckiej

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 20115/2016 następującym druhnom i druhom :
pwd. Tomasz Karczewski
pwd Kinga Brulińska
pwd Konrad Piotrowski
pwd Natalia Kalinowska

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella

Pobierz wykaz instruktorów z czynnym prawem wyborczym.