Regulamin KSI oraz wymagania na stopnie

Regulamin KSI oraz wymagania na stopnie

Regulamin KSI oraz wymagania na stopnie

REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH PRZY KOMENDZIE HUFCA ZHP RUMIA
1. Komisję Stopni Instruktorskich powołuje i dokonuje wszelkich zmian w jej składzie Komendant Hufca ZHP Rumia
2. Pracą KSI kieruje jej Przewodniczący lub uprawniony przez niego członek Komisji
3. Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu, w każdy drugi czwartek miesiąca
Przyjęty przez Komendę Hufca…

Cały regulamin do pobrania poniżej.

Pobierz Regulamin KSI.

Pobierz wymagania na stopnie.