Rozkaz L2/2017

Rozkaz L2/2017

Rozkaz L2/2017

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

10 Marzec 2017 r.

Rozkaz L. 2/2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o decyzji komendanta hufca z dnia 06.02.2017r. w sprawie :

– obowiązkowego zgłaszania do Komendy Hufca organizacji obietnicy zuchowej, przyrzeczenia harcerskiego, zobowiązania instruktorskiego oraz wyjazdu grupowego członków z hufca Rumia bez względu na charakter wyjazdu.

W zgłoszeniu należy podać termin, godzinę, miejsce oraz osobę odpowiedzialną, w przypadku wyjazdu grupy należy określić charakter wyjazdu /prywatny czy harcerski/. Za zgłoszenie odpowiedzialność ponosi szef podstawowej jednostki organizacyjnej i osoba odpowiedzialna za organizację

1.2.2 Informuję o decyzji komendy hufca z dnia 06.02.2017 w sprawie przystąpienia do rozbudowy Domu Harcerza I etap wykonanie dokumentacji projektowej

1.2.3. Zatwierdzam Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich działającej przy Hufcu Rumia z dniem 06.02.2017r. / regulamin KSI stanowi załącznik nr 1 do rozkazu/

  1. Hufiec

    1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1.Zwalniam pwd. Krzysztofa Konopczyńskiego z funkcji Komendanta Lekcji Historii Cichociemnych z dniem 10.03.2017 r.

Serdecznie dziękuję za pełnienie funkcji komendanta i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

  1. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję pwd. Natalię Kalinowską Komendantką Rajdu Hufca z dniem 10.03.2017 r.

2.2.2. Mianuję phm. Alicję Gawinecką Komendantką Kursu Zastępowych z dniem 10.03.2017 r.

2.2.3. Mianuję pwd. Dawida Zdrojewskiego Komendantem PMNO z dniem 10.03.2017 r.

2.2.4.Mianuję pwd. Filipa Bardo członkiem zespołu promocji hufca ZHP Rumia.

    1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.1.1 Rozwiązuję z dniem 10.03.2017 r. Sztab Harcerskiej Akcji Zimowej w następującym składzie:

-phm. Aleksandra Piotrowska – Szef Sztabu

-hm. Zofia Borakowska

– phm. Mariusz Piotrowski

-pwd. Kinga Brulińska

Serdecznie dziękuję za przeprowadzenie Harcerskiej Akcji Zimowej i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie wędrowniczej „AGAT” działającej w Redzie..

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuję phm. Janusza Korczakowskiego na funkcję drużynowego próbnej drużyny wędrowniczej „AGAT”

7. Mianowania instruktorów

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 09.03.2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki h.o Agnieszce Borys

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 09.03.2017 przyjmuję przewodniczkę pwd. Agnieszkę Borys w poczet instruktorów ZHP.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 20115/2016 następującym druhnom i druhom :

pwd. Karolinie Zdrojewskiej

pwd Dagmarze Dzięcielskiej

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella