Rozkaz L3/2017

Rozkaz L3/2017

Rozkaz L3/2017

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

20 Kwiecień 2017 r.

Rozkaz L. 3/2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Zatwierdzam Regulamin zdobywania odznaki 85 Lat z dniem 20.04.2017r. / regulamin stanowi załącznik nr 1 do rozkazu/

  1. Hufiec

    1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam pwd. Natalię Kalinowską z funkcji Komendantki Rajdu Hufca z dniem 20.04.2017 r.

Składam serdeczne podziękowanie za organizację rajdu.

2.2.2.Zwalniam phm. Alicję Gawinecką z funkcji komendantki kursu zastępowych z dniem 20.04.2017 r.

2.2.3. Zwalniam pwd. Dawida Zdrojewskiego z funkcji komendanta PMNO z dniem 30.04.2017 r.

Serdecznie dziękuję za pełnienie funkcji komendanta i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

7. Mianowania instruktorów

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06.04.2017r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza następującym dh:

Pwd Natalii Kalinowska opiekun phm Aleksandra Piotrowska

Pwd. Konradowi Piotrowskiemu opiekun hm Zofia Borakowska

Pwd. Karolinie Zdrojewskiej opiekun phm Patrycja Jabłońska

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella