Rozkaz L4/2017

Rozkaz L4/2017

Rozkaz L4/2017

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

25 Maj 2017 r.

Rozkaz L. 4/2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Zatwierdzam Regulamin zdobywania Medalu Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi. z dniem 25.05.2017 / regulamin stanowi załącznik nr 1 do rozkazu/

  1. Hufiec

    1. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję phm. Patrycję Jabłońską Komendantką reprezentacji Hufca zHP Rumia na Zlot Intercamp 2017 r. z dniem 25.05.2017 r.

2.2.2. Mianuję hm. Zofię Borakowską Przewodniczącą Wielkiej Kapituły Medalu Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi z dniem 25.05.2017 r.

2.2.3. Mianuję hm. Janusza Bisiora członkiem Wielkiej Kapituły Medalu Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi z dniem 25.05.2017 r.

2.2.4. Mianuję hm. Krzysztofa Kohnke członkiem Wielkiej Kapituły Medalu Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi z dniem 25.05.2017 r.

7. Mianowania instruktorów

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.05.2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Dawidowi Zdrojewskiemu

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella