Rozkaz L5/2017

Rozkaz L5/2017

Rozkaz L5/2017

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

22 Czerwiec 2017 r.

Rozkaz L. 5/2017

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zobowiązuję wszystkich komendantów obozów i kadrę obozową z naszego hufca do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i regulaminów obozowych. Przypominam, iż wszelkie formy obozowe zatwierdzane są w Komendzie Chorągwi ZHP Gdańsk.

  1. Hufiec

    1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.2.1. Zwalniam phm. Patrycję Jabłońską z funkcji Komendantki reprezentacji Hufca ZHP Rumia na Zlot Intercamp 2017 r. z dniem 22.06.2017 r.

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella