Rozkaz L7/2017

Rozkaz L7/2017

Rozkaz L7/2017

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

9 Październik 2017 r.

Rozkaz L. 7/2017

 1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Komenda Hufca ZHP Rumia zgodnie ze Statutem ZHP & 49 pkt 5 zwołuję zjazd sprawozdawczy hufca Rumia na dzień 09.listopada 2017r. o godz. 18.00 w Domu Harcerza w Rumi. Listę instruktorów z czynnym i biernym prawem wyborczy stanowi załącznik nr 1 do rozkazu.

 1. Hufiec
  • Zwolnienia w komendzie hufca
  • Mianowania w komendzie hufca
  • Mianuję na funkcję przybocznego/ przybocznych następujących druhów i druhny:

pwd. Adrian Bardo – 20 Gromada Zuchowa

pwd. Tomasz Rózga – 11 HDCzB

phm. Janusz Korczakowski – 5 RWDH

pwd. Katarzyna Chudy – 1 RDH NS

 1. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca Redzką Drużynę Wędrowniczą  AGAT działającą przy Szkole Prywatnej w Redzie 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej/drużynowego:

pwd. Adama Perkowskiego 6 RWDH im. Lucjana Skierki

pwd. Antoniego Kreft 21 HDCzB

pwd. Natalię Kalinowska 13 HDZB

h.o. Krystaiana Dzięcielskiego PDH w Redzie

phm. Dawida Zdrojewskiego 20 RDS Cz B

3.3.2. Mianuję na funkcje drużynowego/ drużynowej :

sam. Karolinę Wilczyńską 6 RWDH im. Lucjana Skierki opiekunem drużyny hm. Magdalenę  Pielecką

phm.   Aleksandrę Prena 21 HDCzB

ćwika. Mateusza Portackiego opiekunem drużyny pwd. Natalię Kalinowską

 1. Mariusza Piotrowskiego PDH w Redzie

pwd.    Zuzannę Roś 20 RDS Cz B

 1. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.09.2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki  i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Zuzannę Roś, opiekun próby phm. Aleksandra Prena  

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.09.2017r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:.

Samarytanka Karolina Wilczyńska opiekun próby hm. Magdalena Pielecka

ćwik Maciej Buja opiekun próby Aleksandra Prena

 1. Inne

13.1. Przyznaje odznakę “85 lat Harcerstwa w Rumi „ następującym podstawowym jednostką naszego hufca :

1 RDH NS, 11 HDCzB, 5 WRDH, 6 RWDH, KIHCzB, 17 RDH, 33 RDH, 22 GZ, 20 GZ, KIH Horyzont, 20 RDSCzB, 20 RDH,

 

Gratuluję wszystkim wykonanych zadań i zdobycie odznaki 85 lat Harcerstwa w Rumi

.

Czuwaj!

/-/ hm. Bogdan Formella

 

Załącznik nr 1

Wykaz instruktorów hufca ZHP Rumia posiadających czynne prawo wyborcze

 1. phm Izabela Walczak członek KSI
 2. phm Jarosław Marszał drużynowy 1 DHNS
 3. hm Bogdan Formella drużynowy 11 HDCzB
 4. phm Krzysztof Talar przewodniczący  HKR
 5. phm Aleksandra Piotrowska skarbnik hufca
 6. phm  Andrzej Bolt członek KRH
 7. phm Dorota Korczakowska drużynowa 5 WRDH
 8. hm Zofia Borakowska drużynowa 17 RDH
 9. pwd Adam Perkowski członek KH
 10. pwd Maja Formella namiestnik Zuchowy
 11. phm Mieczysław Kacperczyk szef zespołu Maszoperii
 12. phm Wojciech Hintzke członek Zespołu Kwatermistrzowskiego
 13. phm Leszek Iwiński przewodniczący Kiczb
 14. hm Mariusz Piotrowski drużynowy – komendant Szczepu
 15. hm Krzysztof Kohnke członek KSI
 16. hm Andrzej Grochowski członek  KSI – członek Zespołu Maszoperii   –
 17. hm Grażyna Gąsiorek z/ca przewodniczącego KRH
 18. phm Tadeusz Kniaziew  Szef zespołu  kwatermistrzowskiego – z/ca KH
 19. hm Janusz Bisior przewodniczący KSI – przewodniczący KIH HORYZONT
 20. phm Alicja Gawinecka członek KH
 21. phm Patrycja Jabłońska członek KH
 22. pwd Renata Wożniak członek ZK
 23. pwd Dawid Zdrojewski komendant szczepu
 24. Karolina Wilczyńska drużynowa 6 RWDH im Lucjana Skierki
 25. pwd Dagmara Dziecielska drużynowa 22 gromady zuchowej
 26. pwd Natalia Kalinowska członek zespołu współpracy zagranicznej
 27. phm Aleksandra Prena drużynowy 21 HDCZ-B
 28. pwd Kinga Brulińska drużynowa 33 Rumskiej Drużyny Harcerskiej
 29. pwd Karolina Zdrojewska drużynowa 20 Gromady Zuchowej
 30. pwd Filip Bardo drużynowy 20  Drużyny harcerskiej
 31. pwd Zuzia Roś drużynowa 20 Redzkiej Drużyny Starszoharcerskiej Cz-B
 32. pwd Tomasz Karczewski  drużynowy 25 Starszoharcerskiej  Drużyny Cz-B  ‘KNIEJOŁAZY”
 33. pwd Konrad Piotrowski drużynowy 28 Gromady Zuchowej
 34. Patrycja Parulska drużynowa próbnej drużyny harcerskiej w Rumi
 35. pwd Katarzyna Chudy przyboczna 1 RDNSz
 36. phm Janusz Korczakowski przyboczny 5 WRDH drużynowy RDW AGAT
 37. pwd Tomasz Rózga przyboczny 11 HDCzB
 38. pwd Adrian Bardo przyboczny 20 GZ
 39. ćwik Mateusz Portacki drużynowy 13 HDZB

 

Wykaz instruktorów hufca ZHP Rumia posiadających bierne prawo wyborcze
 1. hm Magdalena Pielecka członek 20 RDSCzB
 2. pwd Monika Radzka członek Kiczb
 3. phm Daria Kalinowska instruktorka
 4. pwd Krzysztof Konopczyński członek Kiczb
 5. pwd Paweł Radski członek Kiczb
 6. pwd Ida Koralewska instruktorka
 7. phm Lech Romanowski członek KIH HORYZONT
 8. phm Maciej Pach-Rudnicki członek Kiczb
 9. pwd Antek Kreft instruktor
 10. Patrycja Jabłońska członek Kiczb