Rozkaz L8/2017

Rozkaz L8/2017

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

27 Grudnia 2017 r.

Rozkaz L. 8/2017

 

 1. Zarządzenia i informacje
  • Informacje
   • Podaję do wiadomości, iż na wniosek Wielkiej Kapituły zmieniony został Regulamin przyznawania Medalu „Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej zhprumia.org
   • Podaję do wiadomości decyzję Wielkiej Kapituły z dnia 06.10.2017 r. o przyznaniu medali „Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi”:

– hm. Zofia Borakowska – medal złoty

– hm. Bogdan Formella – medal srebrny

– phm. Tadeusz Kniaziew – medal brązowy

 

 1. Hufiec

2.1     Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1    Zwalniam pwd. Maję Formella z funkcji namiestnika zuchowego z dniem 27.12.2017 r.

Serdecznie dziękuję za wzorowe pełnienie funkcji namiestnika i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

2.1.2    Zwalniam phm. Dawida Zdrojewskiego z funkcji Szefa Zespołu ds. Promocji.

Dziękuję dh, Dawidowi za zaangażowanie i służbę oraz życzę dalszych sukcesów i satysfakcji w służbie instruktorskiej.

2.1.3    Zwalnia z funkcji członków Zespołu ds. współpracy z zagranicą druhny i druhów:

– hm. Mariusz Piotrowski

– pwd. Natalia Kalinowska

Dziękuję za dotychczasową pracę i zaangażowanie oraz życzę dalszych sukcesów

2.2     Mianowania w komendzie hufca

2.2.1    Mianuję pwd. Filipa Bardo na funkcję Szefa Zespołu ds. Promocji.

2.2.2    Mianuję z dniem 27.12.2017r. następujące druhny i druhów na członków Hufcowego Zespołu programowego:

– pwd. Zuzanna Roś – szef zespołu, metodyka starszoharcerska

– pwd. Katarzyna Chudy – drużyny Nieprzetartego Szlaku

– pwd. Filip Bardo – metodyka harcerska

– pwd. Karolina Zdrojewska – metodyka zuchowa

– pwd. Konrad Piotrowski – metodyka wędrownicza

– HO. Patrycja Parulska – metodyka wędrownicza

2.2.3    Mianuję z dniem 27.12.2017 r. następujące druhny i druhów na członków Zespołu Inwentaryzacyjnego:

– phm. Aleksandra Piotrowska

– phm. Dawid Zdrojewski

– phm. Krzysztof Talar

2.2.4    Mianuję na członków Zespołu ds. współpracy z zagranicą druhów:

– pwd. Adrian Bardo

– HO. Krystian Dzięcielski

 1. Gromady, drużyny

3.1     Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1    Na wniosek Rady Drużyny zmieniam nazwę 33 Rumskiej Drużyny Harcerskiej na  33 Rumska Drużyna Harcerska Czarnych Beretów, w skrócie – 33 RDHCzB.

3.2     Zmiany organizacyjne

3.2.1    Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn Próbną Drużynę Harcerską w Redzie i nadaję jej numer 24 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów, w skrócie 24 HDCzB.

 1. Mianowania instruktorów

7.2      Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1    Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.10.2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki HO. Sandrze Michalskiej.
– Opiekun próby – phm. Leszek Iwiński

7.2.2    Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23.11.2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki HO. Marcie Woronowicz
– Opiekun próby – phm. Alicja Gawinecka

7.3     Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1    Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.10.2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza dh. Krzysztofowi Konopczyńskiemu.
– Opiekun próby – hm. Mariusz Piotrowski

7.3.2    Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.10.2017 r. zamykam negatywnie próbę na stopień podharcmistrza dh. Adamowi Perkowskiemu.
– Opiekun próby – hm. Krzysztof Kohnke

7.4     Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1    Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.10.2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. Filipowi Bardo.
– Opiekun próby – hm. Weronika Pyda – Ledwoń

 1. Inne

13.1     Na wniosek HSR z dnia 03.12.2017 r. przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” następującym druhnom i druhom:

– Daria Zocholl

– Agnieszka Dzięcielska

– Sandra Michalska

– Grzegorz Fiedorowicz

– Rafał Grzybowski

– Mateusz Potracki

 

Czuwaj!

/-/ phm. Patrycja Jabłońska