Rozkaz Ls.1/2018

Rozkaz Ls.1/2018

Rozkaz Ls.1/2018

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

11 Stycznia 2018 r.

Rozkaz Ls. 1/2018

 

Druhny i Druhowie!

 

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o nagłym odejściu na wieczną wartę Druhny hm. Heleny Tylickiej oraz Druha Macieja Pawlickiego. Druhna Helena była wieloletnią drużynową w naszym hufcu, a także członkinią komendy hufca. Druh Maciej był harcerzem 6 RWDH, zapalonym żeglarzem i duszą towarzystwa. Do końca wypełniali słowa przyrzeczenia harcerskiego.

Żadne słowa nie opiszą pustki jaką czujemy po odejściu członków naszej wspólnoty.

Składam w imieniu Hufca ZHP Rumia kondolencje rodzinom zmarłych.

 

Druhny i Druhowie!

 

1. Ogłaszam siedmiodniową żałobę w Hufcu ZHP Rumia.

2. Polecam odczytać rozkaz na zbiórkach drużyn.

3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.

4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

 

Czuwaj!

/-/ phm. Patrycja Jabłońska