Rozkaz Ls. 2/2018

Rozkaz Ls. 2/2018

Rozkaz Ls. 2/2018

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

27 Stycznia 2018 r.

Rozkaz specjalny Ls. 2/2018

 

Druhny i Druhowie!

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o odejściu na wieczną wartę Druhny hm. Zofii Borakowskiej. Każdą wspólnotę tworzą osobowości, wyjątkowi ludzie, którzy swoją postawą, służbą i osobistym przykładem inspirują do wytrwałości w pomaganiu drugiemu człowiekowi. Druhna Zofia, wieloletnia komendantka naszego hufca, której harcerstwo na terenie Rumi wiele zawdzięcza, pozostanie w naszych sercach właśnie taką osobowością. Jednakże, co należy podkreślić, miarą prawdziwej harcerskiej służby nie są najgłośniejsze sukcesy, a wieloletnia i systematyczna praca z dziećmi w 17 Rumskiej Drużyny Harcerskiej, którą prowadziła do końca swoich dni.
Bierzmy przykład z Druhny, która czuwała do końca. Czuwajmy i my.
Żadne słowa nie opiszą pustki jaką czujemy po odejściu tak wspaniałej instruktorki jaką była Druhna Zofia.
Składam w imieniu Hufca ZHP Rumia kondolencje najbliższym zmarłej.

Druhny i Druhowie!

1. Ogłaszam czternastodniową żałobę w Hufcu ZHP Rumia.
2. Polecam odczytać rozkaz na zbiórkach specjalnych drużyn.
3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.
4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

Czuwaj!

/-/ phm. Patrycja Jabłońska