Rozkaz L.1/2018

Rozkaz L.1/2018

Rozkaz L.1/2018

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

23 Luty 2018 r.

Rozkaz L. 1/2018

1. Zarządzenia i informacje

1.2 Zarządzenia

1.2.1 Wyrażam zgodę na posługiwanie się pieczątką imienną komendanta szczepu druhowi phm. Dawidowi Zdrojewskiemu.

1.3 Informacje

1.3.1 Podaję do wiadomości decyzję Wielkiej Kapituły z dnia 19.01.2018 r. o przyznaniu medali „Za Zasługi dla Harcerstwa w Rumi”:
– hm. Stanisława Gawłowska – medal srebrny
– hm. Andrzej Grochowski – medal srebrny
– hm. Janusz Bisior – medal srebrny
– hm. Karol Adamczyk – medal srebrny

2. Hufiec

2.1 Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1 Zwalniam z dniem 23.02.2018 r. następujące druhny i druhów z członków Zespołu Inwentaryzacyjnego:
– phm. Aleksandra Piotrowska
– phm. Dawid Zdrojewski
– phm. Krzysztof Talar
2.1.2 Zwalniam z funkcji członkini Hufcowej Komisji Rewizyjnej druhnę hm. Zofię Borakowską.
2.1.3 Zwalniam z funkcji przewodniczącej Wielkiej Kapituły druhnę hm. Zofię Borakowską.

2.2 Mianowania w komendzie hufca

2.2.1 Mianuję druha Aleksandra Bratnikow na funkcję Komendanta ”Lekcji Historii o Cichociemnych” odbywającej się 24.02.2018 r.
2.2.2 Mianuję pwd. Konrada Piotrowskiego na funkcję Komendanta „III Przeglądu Teatrzyków Zuchowych” odbywającego się w dniu 9.03.2018 r.

3. Gromady, drużyny

3.2 Zmiany organizacyjne

3.2.1 Zamykam okres próbny negatywnie i rozwiązuję Próbną Drużynę Harcerską w Rumi.

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej Próbnej Drużyny Harcerskiej HO. Patrycję Parulską.
3.3.2 Zwalniam z funkcji drużynowej 17 Rumskiej Drużyny Harcerskiej hm. Zofię Borakowską.
3.3.3 Mianuję na funkcję drużynowej 17 Rumskiej Drużyny Harcerskiej phm. Aleksandrę Piotrowską.

7. Mianowania instruktorów

7.1 Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.01.2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego HO. Patrycję Parulską.
– Opiekun próby – phm. Patrycja Jabłońska
7.1.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.01.2018 r. zamykam negatywnie próbę na stopień przewodnika HO. Krystianowi Dzięcielskiemu.
– Opiekun próby – hm. Bogdan Formella

7.2 Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.01.2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki sam. Aleksandrze Machula.
– Opiekun próby – phm. Alicja Gawinecka
7.2.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.01.2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika ćwikowi Mateuszowi Potrackiemu.
– Opiekun próby – phm. Patrycja Jabłońska
7.2.3 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.01.2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika HO. Aleksandrowi Bratnikow
– Opiekun próby – phm. Aleksandra Piotrowska

7.3 Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.01.2018r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza dh. Katarzynie Chudy
– Opiekun próby – hm. Bogdan Formella

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1 Udzielam pochwały wszystkim zaangażowanym instruktorom i harcerzom w organizację i służbę podczas uroczystości pogrzebowych hm. Zofii Borakowskiej.

Czuwaj!

/-/ phm. Patrycja Jabłońska