Rozkaz L.4/2018

Rozkaz L.4/2018

Rozkaz L.4/2018

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

10 września 2018 r.

Rozkaz L. 4/2018

1. Zarządzenia i informacje


1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zwołuję Zjazd nadzwyczajny Hufca ZHP Rumia na 11.10.2018r. na godzinę 18.00. Zjazd wybierze delegatów na Zjazd Chorągwi Gdańskiej.
1.2 Informacje
1.2.1 Informuję, iż lista uczestników Zjazdu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Z dniem 10.09.2018 rozwiązuję zespół „Maszoperia” działający przy Hufcu ZHP Rumia i zwalniam
z funkcji następujących Druhów:
– phm. Mieczysława Kacperczyka
– hm. Bogdana Formella
– hm. Andrzeja Grochowskiego
Bardzo dziękuję za dotychczasową pracę i życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

2.1.2 Z dniem 10.09.2018r. rozwiązuję zespół kwatermistrzowski działający przy hufcu ZHP Rumia i zwalniam z funkcji następujących Druhów i Druhny:
– pwd. Maję Formella
– pwd. Renatę Woźniak
– phm. Tadeusza Kniaziew
– phm. Wojciech Hintzke
Bardzo dziękuję za dotychczasową pracę i życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

2.1.3 Z dniem 10.09.2018r. rozwiązuję zespół promocji działający przy Hufcu ZHP Rumia i zwalniam z funkcji następujących Druhów i Druhny:
– pwd. Filip Bardo
– pwd. Patrycja Parulska
– pwd. Zuzanna Roś
Bardzo dziękuję za dotychczasową pracę i życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
2.1.4 Zwalniam z funkcji szefowej zespołu programowego Druhnę pwd. Zuzannę Roś.
2.1.5 Zwalniam z funkcji członka zespołu programowego Druha pwd. Filipa Bardo.

2.2 Mianowania w komendzie hufca
2.2.1 Mianuję Druha pwd. Filipa Bardo pełnomocnikiem komendanta hufca ds. promocji.
2.2.2 Mianuję Druha pwd. Filipa Bardo komendantem Biletu Wstępu do Lasu.
2.2.3 Mianuję Druhnę pwd. Patrycję Parulską szefem zespołu programowego.
2.2.4 Mianuję Druhnę pwd. Kingę Brulińską członkiem zespołu programowego ds. metodyki harcerskiej i starszoharcerskiej.


8. Zaliczenie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2017/2018 następującym Druhnom i Druhom:
1. phm Izabela Walczak
2. hm Bogdan Formella
3. phm Krzysztof Talar
4. hm Magdalena Pielecka
5. pwd Monika Radska
6. pwd Wojciech Hintzke
7. phm. Aleksandra Piotrowska
8. hm Mariusz Piotrowski
9. hm Krzysztof Kohnke
10. hm Andrzej Grochowski
11. hm Grażyna Gąsiorek
12. hm Janusz Bisior
13. phm Krzysztof Konopczyński
14. phm Alicja Gawinecka
15. phm Patrycja Jabłońska
16. phm. Katarzyna Chudy
17. phm. Jarosław Marszałł
18. phm. Dorota Korczakowska
19. phm. Janusz Korczakowski
20. pwd. Agnieszka Borys
21. phm. Tadeusz Kniaziew
22. pwd. Karolina Zdrojewska
23. pwd. Filip Bardo
24. pwd. Adrian Bardo
25. pwd. Zuzanna Roś
26. phm. Dawid Zdrojewski
27. pwd. Konrad Piotrowski
28. pwd. Dagmara Dzięcielska
29. pwd. Patrycja Parulska
30. pwd. Kinga Brulińska
31. phm. Leszek Iwiński
32. pwd. Paweł Radski
33. pwd. Tomasz Karczewski
34. pwd. Renata Woźniak
35. phm. Aleksandra Prena
36. phm. Andrzej Bolt
37. pwd. Tomasz Rózga
38. phm. Lech Romanowski
39. phm. Maciej Pach-Rudnicki
40. pwd. Natalia Kalinowska

9. Przydział służbowy

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Rumia otrzymuje pwd. Anna Wysocka.


CZUWAJ!
/-/ phm Patrycja Jabłońska

Załącznik nr 1

Wykaz instruktorów hufca ZHP Rumia posiadających czynne prawo wyborcze

 

 1. phm Izabela Walczak członek KSI
 2. hm Bogdan Formella drużynowy 11 HDCzB
 3. phm Krzysztof Talar przewodniczący  HKR
 4. phm Aleksandra Piotrowska skarbnik hufca
 5. phm  Andrzej Bolt członek KRH
 6. phm Dorota Korczakowska drużynowa 5 WRDH
 7. phm Leszek Iwiński przewodniczący KICzB
 8. hm Mariusz Piotrowski drużynowy – komendant Szczepu – członek KH
 9. hm Krzysztof Kohnke członek KSI
 10. hm Andrzej Grochowski członek  KSI
 11. hm Grażyna Gąsiorek z/ca przewodniczącego KRH
 12. phm Tadeusz Kniaziew  przyboczny w 11HDCzB
 13. hm Janusz Bisior przewodniczący KSI – przewodniczący KIH HORYZONT
 14. phm Alicja Gawinecka z/ca komendanta hufca
 15. phm Patrycja Jabłońska komendant Hufca
 16. pwd Renata Wożniak członek KRH
 17. pwd Dawid Zdrojewski komendant szczepu – członek KH
 18. Karolina Wilczyńska drużynowa 6 RWDH
 19. pwd Dagmara Dziecielska drużynowa 22 GZ
 20. phm Aleksandra Prena drużynowy 21 HDCZ-B
 21. pwd Kinga Brulińska drużynowa 33 Rumskiej Drużyny Harcerskiej
 22. pwd Karolina Zdrojewska drużynowa 20 GZ
 23. pwd Filip Bardo drużynowy 20  RDHCzB
 24. pwd Zuzia Roś drużynowa 20 RDHSCzB
 25. pwd Tomasz Karczewski  drużynowy 25 SDczB ‘KNIEJOŁAZY”
 26. pwd Konrad Piotrowski drużynowy 28 Gromady Zuchowej
 27. Patrycja Parulska szef zespołu programowego
 28. pwd Katarzyna Chudy drużynowa 1 RDNSz
 29. phm Janusz Korczakowski przyboczny 5 WRDH drużynowy RDW AGAT
 30. pwd Tomasz Rózga przyboczny 11 HDCzB
 31. pwd Adrian Bardo przyboczny 20 RDHSCzB
 32. ćwik Mateusz Portacki drużynowy 13 HDZB
 33. Agnieszka Borys drużynowa 7HDZB

Wykaz instruktorów hufca ZHP Rumia posiadających bierne prawo wyborcze

 1. hm Magdalena Pielecka członek 20 RDSCzB
 2. pwd Monika Radska członek KICzB
 3. pwd Krzysztof Konopczyński członek KICzB
 4. pwd Paweł Radski członek KICzB
 5. phm Lech Romanowski członek KIH HORYZONT
 6. phm Maciej Pach-Rudnicki członek KICzB
 7. Jarosław Marszałł  instruktor hufca
 8. phm Wojciech Hintzke instruktor hufca
 9. Natalia Kalinowska instruktor hufca

Regulamin obrad

Porządek obrad Zjazdu ZHP