Rozkaz L.1/2019

Rozkaz L.1/2019

Rozkaz L.1/2019

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

2 stycznia 2019 r.

Rozkaz L. 1/2019

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1 Zarządzam inwentaryzację na dzień 10 stycznia 2019 roku.

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1 Mianuję w skład Komisji Inwentaryzacyjnej:

  • Alicję Gawinecką
  • Aleksandrę Piotrowską
  • Andrzeja Bołt

2.2.2 Mianuję Druha phm. Leszka Iwińskiego na funkcję Komendanta „Lekcji Historii o Cichociemnych” odbywającej się w terminie 26-27 stycznia 2019 r.

2.2.3 Mianuję Druha pwd. Konrada Piotrowskiego komendantem „IV Przeglądu Teatrzyków Zuchowych” odbywającego się 15 marca 2019r.

5. Szczepy, związki drużyn

5.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

5.1.1 Nadaję Szczepowi działającemu na terenie Rumi nazwę „Winorośl”.

5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn

5.2.1 Powołuję szczep działający na terenie Rumi, w którego skład wchodzą następujące drużyny i gromady:

  • 22 Gromada Zuchowa „Dzielni Odkrywcy”
  • 13 Harcerska Drużyna Zielonych Beretów im. Cichociemnych
  • 33 Rumska Drużyna Harcerska Czarnych Beretów

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1 Mianuję Druhnę pwd. Kingę Brulińską Komendantką szczepu „Winorośl”.

5.3.2 Mianuję Druhnę pwd. Dagmarę Dzięcielską zastępcą komendantki szczepu ds.kształcenia i wsparcia metodyki zuchowej

5.3.3 Mianuję Druha HO. Mateusza Potrackiego zastępcą komendantki szczepu ds programu

5.3.4 Mianuję Druha HO. Krystiana Dzięcielskiego członkiem komendy szczepu ds. wsparcia metodyki HS

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania kadry HALiZ

6.1.1 Mianuję kadrę Zimowiska „Star Trek” w Łazach: 

  • Aleksandra Piotrowska – komendant
  • Kinga Brulińska – kwatermistrz

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 listopada 2018r.  zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę HO. Karolinę Wilczyńską
– opiekun – hm. Magdalena Pielecka

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 8 grudnia 2018 roku  przyjmuję przewodniczkę Karolinę Wilczyńską w poczet instruktorów ZHP.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2017/2018 Druhowi phm. Benedyktowi Szreder.

13. Inne

13.1 Bardzo wszystkim dziękuję za zaangażowanie i służbę podczas Świątecznej Zbiórki Żywności.


CZUWAJ!
/-/ phm Patrycja Jabłońska