Rozkaz L.3/2019

Rozkaz L.3/2019

Rozkaz L.3/2019

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

3 czerwca 2019 r.

Rozkaz L. 3/2019

Druhny i Druhowie,

4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Obchodzimy jutro 30. rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów. Zadbajcie o to by każdy harcerz i zuch dowiedział się o tym święcie – Święcie Wolności i Solidarności. Zachęcam wszystkich do organizacji okolicznościowych zbiórek, wzięcia udziału w uroczystościach miejskich i wojewódzkich, które odbywają się w terminie 1-11 czerwca.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję o decyzji „Wielkiej Kapituły” z dnia 18.03.2019 roku oraz przyznaję medale „Za zasługi dla harcerstwa w Rumi” Druhom:

• hm. Czesław Jaks – medal srebrny
• hm. Krzysztof Kohnke – medal srebrny
• phm. Andrzej Bolt – medal brązowy
• phm. Lech Romanowski – medal brązowy

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1 Zwalniam Druhnę pwd. Kingę Brulińską z funkcji Komendanta Rajdu Hufca.

Bardzo dziękuję za zorganizowanie wspaniałego rajdu i codzienne zaagażowanie w prace na rzecz społeczności naszego hufca.

2.1.2 Zwalniam Druha pwd. Konrada Piotrowskiego z pełnienia obowiązków członka Zespołu Programowego ds. metodyki wędrowniczej.

Bardzo dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i życzę dalszych sukcesów w życiu harcerskim i prywatnym.

2.2 Mianowania w komendzie hufca

2.2.1 Mianuję Druhnę pwd. Agnieszkę Borys instuktorką Zespołu Programowego ds. metodyki wędrowniczej.

3. Gromady, Drużyny

3.2 Zmiany organizacyjne

3.2.1 Otwieram okres próbny 27 Drużynie Wędrowniczej w Redzie działającej przy Szczepie Leśnego Wampum.


3.2.2 Otwieram okres próbny 20 Drużynie Wędrowniczej w Redzie działającej przy Szczepie Reaktywacja.

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1 Mianuję Druha pwd. Tomasza Karczewskiego drużynowym 27 Próbnej Drużyny Wędrowniczej działającej przy szczepie Leśnego Wampum.

3.3.2 Mianuję Druhnę pwd. Annę Wysocką drużynową 20 Próbnej Drużyny Wędrowniczej działającej przy szczepie Reaktywacja.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.04.19r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie sam. Darii Zocholl.
– opiekun – phm. Patrycja Jabłońska

7.2.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.04.19r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie sam. Wiktorii Zamojskiej.

– opiekun – phm. Joanna Bielińska

7.5 Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1 Z dniem 29.03.2019 roku przyjmuję w poczet instruktorów Hufca ZHP Rumia Druha przewodnika Mateusza Potrackiego.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2017/2018 Druhnie pwd. Annie Wysockiej.

9. Przydział służbowy

9.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Rumia otrzymuje phm. Andrzej Jóźwiak.

9.2 Przydział służbowy do Hufca ZHP Rumia otrzymuje phm. Paulina Mrozik.

13. Inne

13.1 Bardzo dziękuję wszystkim obecnym podczas remontu dachu w Potęgowie. Wasza pomoc jest nieoceniona. W szczególności dziękuję Druhowi hm. Mariuszowi Piotrowskiemu za zorganizowanie całej akcji, zakup materiałów oraz nie dające się opisać słowami zaangażowanie w remont dachu na stołówce. Dzięki wszystkim obecnym udało nam się! Brawo!


Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ!


/-/ phm Patrycja Jabłońska