Rozkaz L.5/2019

Rozkaz L.5/2019

Rozkaz L.5/2019

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Rumia
im. I Brygady Pancernej WP

10 października 2019 r.

Rozkaz L. 5/2019

1          Zarządzenia i informacje

1.1      Zarządzenia

1.1.1     Zwołuję Zjazd Zwykły Hufca ZHP Rumia 7 listopada 2019 roku na godzinę 18.00 w siedzibie Hufca ZHP Rumia.

1.2     Informacje

1.2.1    Informuję, iż lista uczestników z czynnym i biernym prawem wyborczym zjazdu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

  1. Hufiec

 

2.1.    Zwolnienia w komendzie hufca

 

2.1.1    Zwalniam z dniem 10 października 2019 roku następujące Druhny i Druhów z Zespołu Kasacyjnego:

 

– phm. Alicja Gawinecka

– pwd. Dagmara Dzięcielska

– phm. Krzysztof Talar

 

  1. Gromady, Drużyny

 

3.1     Nadanie imion, nazw, sztandarów

 

3.1.1     Nadaję 1 Drużynie Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku imię harcmistrzyni Zofii Borakowskiej.

 

  1. Szczepy, związki drużyn

 

5.1.    Nadanie imion, nazw, sztandarów

 

5.1.1    Nadaję nazwę „SKAŁA” Związkowi Drużyn w którego skład wchodzą następujące jednostki:

  • 1 RDW Agat
  • 5 WRDH „Szarotka”
  • 11 HDCzB
  • Krąg Instruktorski „Horyzont”.

 

 

  1. Mianowania instruktorów

 

7.1     Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

 

7.1.1     Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03.10.19r. zamykam próbę na stopień przewodnika Druhowi HO. Maciejowi Buja z wynikiem negatywnym.

 

– opiekun – phm. Aleksandra Prena

 

7.2.    Otwarcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

 

7.2.1    Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03.10.19r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie sam. Weronice Kureckiej.

 

– opiekun – hm. Bogdan Formella

 

7.2.2    Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03.10.19r. otwieram próbę na stopień przewodnika Druhowi wyw. Rafałowi Grzybowskiemu.

 

– opiekun – phm. Filip Bardo

 

 

  1. Inne

 

13.1     Mianuję przyboczną 20RDSCzB Druhnę hm. Magdalenę Pielecką.

 

13.2     Mianuję przyboczną 5RWDH Druhnę pwd. Natalię Kwiatkowską.

 


CZUWAJ!
/-/ phm Patrycja Jabłońska

 

 

Załącznik nr 1

 

LISTA DELEGATÓW Z CZYNNYM PRAWEM WYBORCZYM
Lp. Stopień, imię i nazwisko Funkcja
1 phm. Alicja Gawinecka Członek KH
2 phm. Aleksandra Piotrowska Skarbnik, Drużynowa 17RDH
3 phm. Patrycja Jabłońska Komendant Hufca
4 phm. Dawid Zdrojewski Członek KH
5 hm. Mariusz Piotrowski Członek KH, Drużynowy 24HDCzB
6 hm. Bogdan Formella Członek KH, Drużynowy 11HDCzB
7 hm. Janusz Bisior Przewodniczący KSI
8 hm. Krzysztof Kohnke Członek KSI
9 hm. Dorota Korczakowska Członek KSI, Drużynowa 5WRDH
10 hm. Andrzej Grochowski Członek KSI
11 phm. Izabela Walczak Członek KSI
12 phm. Krzysztof Talar Przewodniczący KR
13 hm. Grażyna Gąsiorek Członek KR
14 pwd. Renata Woźniak Członek KR
15 phm. Andrzej Bołt Członek KR
16 phm. Katarzyna Chudy Drużynowa 1DHNS
17 phm. Janusz Korczakowski Drużynowy 1RDW, Komendant Związku Drużyn
18 pwd. Natalia Kwiatkowska Przyboczna 5WRDH
19 pwd. Karolina Wilczyńska Drużynowa 6RWDH
20 pwd. Agnieszka Łuczyńska Członek zespołu programowego ds. metodyki wędrowniczej
21 phm. Tadeusz Kniaziew Przyboczny 11HDCzB
22 pwd. Tomasz Rózga Przyboczny 11HDCzB
23 pwd. Mateusz Potracki Drużynowy 13 HDZB
24 phm. Joanna Bielińska Przyboczna 17RDH
25 phm. Karolina Zdrojewska Członek zespołu programowego ds. metodyki zuchowej
26 phm. Filip Bardo Pełnomocnik Komendanta Hufca ds. promocji
27 pwd. Zuzanna Roś Drużynowa 20RDSCzB
28 hm. Magdalena Pielecka Przyboczna 20RDSCzB
29 pwd. Adrian Bardo Przyboczny 20RDSCzB
30 ćw. Grzegorz Fiedrowicz Drużynowy 20 GZ
31 ćw. Stanisław Biegowski Drużynowy 20RDHCzB
32 pwd. Anna Wysocka Drużynowa Próbnej Drużyny Wędrowniczej
33 pwd. Konrad Piotrowski Drużynowy 28GZ
34 pwd. Dagmara Dzięcielska Drużynowa 22GZ
35 phm. Aleksandra Prena Drużynowa 21HDCzB
36 phm. Benedykt Szreder Przyboczny 24HDCzB
37 pwd. Tomasz Karczewski Drużynowy 25SDCzB
38 pwd. Kinga Brulińska Drużynowa 33RDHCzB
39 phm. Leszek Iwiński Przewodniczący KICzB
40 phm. Andrzej Jóźwiak Drużynowy Próbnej Drużyny Survivalowo-Harcerskiej

 

Załącznik nr 2

 

 

LISTA DELEGATÓW Z BIERNYM PRAWEM WYBORCZYM
Lp. Stopień, imię i nazwisko Funkcja
1 phm. Jarosław Marszałł Instruktor Hufca
2 phm. Maciej Pach-Rudnicki Instruktor Hufca
3 pwd. Monika Radska Instruktor Hufca
4 pwd. Paweł Radski Instruktor Hufca
5 pwd. Wojciech Hintzke Instruktor Hufca
6 phm. Lech Romanowski Instruktor Hufca
7 pwd. Patrycja Parulska Instruktor Hufca
8 phm. Paulina Mrozik Instruktor Hufca